Tin tức & Sự kiện

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 12/10/2016, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học 2017 – 2018. Đây là cơ sở giáo dục thứ 23 được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Khai giảng khóa 19 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 07/10/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ khai giảng khóa 19 lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho 44 học viên là lãnh đạo, giảng viên, cán bộ của các cơ quan ban ngành, các trường đại học, học viện đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của chương trình đào tạo. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN được ĐHQGHN giao làm đầu mối tổ chức khóa đào tạo này.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

Sáng ngày 04/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục và Khai giảng năm học 2017 - 2018. Đây là trường cao đẳng đầu tiên được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày 03/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Luật Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Sáng ngày 02/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức công bố và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Nhà trường. Đây là trường đại học thứ 3 của ĐH Huế và là trường ĐH thứ 21 được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Ngày 01/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 01/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đây là trường ĐH thứ 34 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Trao chứng chỉ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 16

Ngày 28/9/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã phối hợp cùng Trường Đại học Vinh tổ chức lễ trao chứng chỉ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp dành cho 37 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý, các giảng viên, chuyên viên của Trường Đại học Vinh và các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Vinh

Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Vinh. Đây là trường đại học thứ 20 được Trung tâm cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 27/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công nghiệp hà Nội cùng dịp nhà trường tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới. Đây là trường đại học thứ 24 được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Sau 8 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Mỏ - Địa chất tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Đây là trường ĐH thứ 33 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12