Tin tức & Sự kiện

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Ngày 16/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hòa Bình

Ngày 15/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hòa Bình tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hòa Bình theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là trường đại học tư thục đầu tiên, cũng là trường đại học thứ 40 được Trung tâm triển khai đánh giá.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 14/12/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Viện Đại học Mở Hà Nội

Chiều ngày 8/12/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Viện ĐH Mở Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Viện theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lao động - Xã hội

Sau 8 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 05/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Lao động – Xã hội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Lao động – Xã hội. Đây là trường thứ 40 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Tây Đô

Sáng ngày 03/12/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Tây Đô để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Dược Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 02/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Dược Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Dược Hà Nội. Đây là trường thứ 38 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Dược Hà Nội

Sáng ngày 28/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Dược Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 28/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội  tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lao động - Xã hội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 27/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là trường thứ 37 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Sáng ngày 23/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hòa Bình

Sáng ngày 19/11/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Hòa Bình để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12