Tin tức & Sự kiện

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ngày 19/6/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Sư phạm - Đại học Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội

Sau 06 ngày làm việc, ngày 15/6/2017, tại trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y  Hà Nội.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 14/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Việt Nam tham gia Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network – AQAN)

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) chính thức trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network – AQAN) thông qua cuộc họp Ban Chấp hành AQAN vào 27/9/2016 được tổ chức tại Siem Reap, Campuchia. Đây là tổ chức đầu tiên ở Việt Nam được trở thành thành viên liên kết của AQAN.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Sáng ngày 10/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội

Sáng ngày 10/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Y Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, chiều ngày 07/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chiều ngày 7/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 07/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Chiều ngày 03/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Sáng ngày 03/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Sáng ngày 03/6/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12