Tin tức & Sự kiện

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 19/9/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hà Tĩnh.

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN triển khai KĐCLGD trường đại học đầu tiên theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT

Sáng ngày 18/9/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Thủy lợi theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Ngày 12/9/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công đoàn

Ngày 06/9/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công đoàn.

Những viên ngọc quý và công việc của người thợ đẽo ngọc

"Ngọc bất trác bất thành khí” (ngọc mà không qua đẽo gọt thì không thành đồ quý) là một ý trong bài phát biểu của Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn tại Lễ Khai giảng năm học mới 2018 – 2019 ở Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN), sáng ngày 05/9/2018. Cổng thông tin Điện tử ĐHQGHN trân trọng giới thiệu toàn văn diễn văn.

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN triển khai đánh giá trường đại học đầu tiên theo Bộ tiêu chuẩn mới

Trong hai ngày 28 và 29/8/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thủy Lợi để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Thủy Lợi là trường đại học đầu tiên được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học được ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội nghị tập huấn “Phương pháp đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học” (theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017)

Ngày 26/8/2018, tại Vĩnh Phúc, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức hội nghị tập huấn “Phương pháp đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học” theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Ngày 18/8/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

ĐHQGHN phối hợp với Bộ Quốc phòng đào tạo Kiểm định viên chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 13/8/2018, tại Trường Sỹ quan Pháo binh, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc Phòng đã tổ chức lễ khai giảng khóa 23 lớp đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho các cán bộ, giảng viên của Khối nhà trường, học viện, trường quân đội khu vực phía Bắc năm 2018.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ngày 24/7/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lao động - Xã hội tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Khai giảng khóa 22 đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

Ngày 14/7/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) phối hợp với Đại học Huế đã tổ chức lễ khai giảng khóa 22 lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) đại học và trung cấp chuyên nghiệp cho các cán bộ, giảng viên của Đại học Huế.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực

Ngày 10/7/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Điện lực tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Điện lực.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12