Tin tức & Sự kiện

Thành lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh

Sáng ngày 25/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 05 chương trình đào tạo đầu tiên của cả nước

Sáng ngày 24/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Giao thông Vận tải (ĐH GTVT) tổ chức trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 05 chương trình đào tạo của Trường ĐH GTVT.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Học viện Ngân hàng

Chiều ngày 22/3/2017, tại trụ sở Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Học viện Ngân hàng để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Học viện theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng ngày 22/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Sáng ngày 18/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ĐHQGHN phối hợp với British Council và QAA tổ chức bồi dưỡng nâng cao công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học

Ngày 13/3/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN phối hợp với Hội đồng Anh (British Council) và Tổ chức Đảm bảo chất lượng Vương quốc Anh (The Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) tổ chức khai mạc khóa tập huấn về đào tạo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam.

ĐHQGHN tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và xếp hạng đại học

Ngày 9/3/2017, ĐHQGHN đã tổ chức Hội nghị tăng cường đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và xếp hạng đại học.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Vinh

Ngày 04/3/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Vinh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

Ngày 01/3/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục 05 CTĐT đầu tiên của cả nước và 08 trường ĐH theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18-19/02/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp thứ VI để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 08 trường ĐH và 05 chương trình đào tạo đã được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá ngoài. 

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày 16/02/2017, tại Hà Nội, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12