Tin tức & Sự kiện

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 20/4/2019, sau bốn ngày làm việc tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Nhà trường tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Cử nhân Giáo dục mầm non).

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 19/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Sư phạm Toán học, Chương trình đào tạo Sư phạm Hóa học và Chương trình đào tạo Giáo dục tiểu học).

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Sáng ngày 16/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Lịch sử và Chương trình đào tạo Cử nhân Giáo dục mầm non).

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 26

Ngày 06/4/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã tổ chức lễ khai giảng khóa 26 chương trình đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Học viên tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, giảng viên, cán bộ của các cơ quan, ban ngành, các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm trong cả nước, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thủy Lợi

Ngày 05/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Lễ công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thủy Lợi.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Ngày 4/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (ĐHSP, ĐHTN) tổ chức khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo đại học của Nhà trường (Cử nhân Sư phạm Toán học, Cử nhân Sư phạm Vật lý, Cử nhân Sư phạm Hóa học, Cử nhân Sư phạm Sinh học). 

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Sáng ngày 02/4/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng, Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng và Chương trình đào tạo Dược học) của Nhà trường.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 29/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng, Chương trình đào tạo Cử nhân Điều dưỡng và Chương trình đào tạo Dược học).

Hội thảo tập huấn 2 “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Sáng ngày 22/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã khai mạc Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Đây là hội thảo tập huấn thứ 2, kế tiếp thành công của Hội thảo tập huấn 1 do Trung tâm tổ chức đợt tháng 12/2018.   

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAAHE)

Tháng 3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCL-ĐHQGHN) đã được công nhận là thành viên chính thức (full member) của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE). Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là một trong 4 tổ chức của Việt Nam được INQAAHE công nhận là thành viên chính thức của mạng lưới này.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Ngày 18/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (ĐHSP, ĐHTN) tổ chức khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo đại học của Nhà trường (Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Giáo dục mầm non). Đây là đợt khảo sát đầu tiên trong kế hoạch đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo của Trường ĐHSP, ĐHTN.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp

Ngày 17/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học) của Nhà trường.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12