Tin tức & Sự kiện

Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Ngày 22-23/3/2019, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” tại Hà Nội.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAAHE)

Tháng 3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCL-ĐHQGHN) đã được công nhận là thành viên chính thức (full member) của Mạng lưới các Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE). Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN là một trong 3 tổ chức của Việt Nam được INQAAHE công nhận là thành viên chính thức của mạng lưới này.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên

Ngày 18/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên (ĐHSP, ĐHTN) tổ chức khảo sát sơ bộ để đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo đại học của Nhà trường (Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Sư phạm Lịch sử, Cử nhân Giáo dục mầm non). Đây là đợt khảo sát đầu tiên trong kế hoạch đánh giá chất lượng 07 chương trình đào tạo của Trường ĐHSP, ĐHTN.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đồng Tháp

Ngày 17/3/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Sư phạm Toán học, Sư phạm Hóa học và Giáo dục tiểu học) của Nhà trường.

Thông báo tổ chức Hội thảo tập huấn 2: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học, kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) là bắt buộc đối với các cơ sở giáo dục (CSGD) đại học và chương trình đào tạo (CTĐT).

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Ngày 25/02/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (Điều dưỡng, Dược học, Y tế công cộng) của Nhà trường.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ X

Ngày 23/02/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức Phiên họp lần thứ X của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Kiến tạo mô hình đại học chia sẻ, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và cộng đồng

Ngày 21/01/2019, ĐHQGHN tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm 2019.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018

Ngày 28/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 25/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức lễ bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 21/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Trao chứng chỉ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đợt 22

Ngày 13/12/2018, tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu tổ chức lễ trao chứng chỉ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp dành cho 34 học viên.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12