Tin tức & Sự kiện

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 14/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục 02 chương trình đào tạo bậc đại học.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 08/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Đây là cơ sở giáo dục thứ 53 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Sáng ngày 4/5/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Luật, Đại học Huế. Đây là cơ sở giáo dục thứ 52 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công đoàn

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Công đoàn. Đây là cơ sở giáo dục thứ 51 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Công đoàn

Sáng ngày 20/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công đoàn theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Sáng ngày 20/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật, Đại học Huế theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hà Tĩnh

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 19/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Hà Tĩnh. Đây là cơ sở giáo dục thứ 50 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngày 18/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Luật Hà Nội.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Đô

Ngày 18/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Đô trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Đô.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Dược Hà Nội

Ngày 18/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ngày 16/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12