Tin tức & Sự kiện

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Ngày 17/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Mỏ-Địa chất để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Chiều ngày 15/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngày 15/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội thăm và làm việc với các tổ chức giáo dục ở Australia

Từ ngày 10-12/8/2017, Ban Lãnh đạo Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Melbourne (Australia), Cơ quan Tiêu chuẩn và Chất lượng giáo dục đại học Australia (TEQSA) và Ủy ban Nghiên cứu giáo dục Australia (ACER).

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Đại học Waikato, New Zealand

Từ ngày 7/8/2017 đến ngày 8/8/2017 Ban lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD, ĐHQGHN gồm GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Giám đốc và TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc thường trực đã có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Waikato (New Zealand) nhằm tìm hiểu về hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong (IQA), các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục (EQA) của New Zealand và các cơ hội hợp tác giữa Trung tâm và Đại học Waikato.

Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tham dự Phiên họp của các thành viên trong Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục trong ASEAN (AQAN)

Từ ngày 8-10 tháng 8 năm 2017, tại Bali, Indonesia đại diện của Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã tham dự Phiên họp của các thành viên trong Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục trong ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network – AQAN) và Hội thảo “Sharing good practices in standards, procedures, and assessors’ development” (Chia sẻ thực hành tốt về chuẩn đánh giá, quy trình đánh giá và phát triển các đánh giá viên).

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Ngày 12/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Hàng hải Việt Nam để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 04/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Lâm nghiệp để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

Ngày 03/8/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 30/7/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sáng ngày 26/7/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phiên họp thứ VII Hội đồng KĐCLGD: Thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của 13 cơ sở giáo dục

Trong 2 ngày 22-23/7/2017, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp thứ VII để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 13 cơ sở giáo dục với sự tham gia của 16/17 thành viên Hội đồng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12