Tin tức & Sự kiện

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Dược Hà Nội

Ngày 18/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Dược Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Dược Hà Nội.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Ngày 16/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 15/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thăng Long tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Thăng Long. Đây là cơ sở giáo dục thứ 49 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Hà Tĩnh

Sáng ngày 15/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hà Tĩnh theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hòa Bình

Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hòa Bình trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Hòa Bình.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Viện Đại học Mở Hà Nội

Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Viện Đại học Mở Hà Nội.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

Sáng ngày 11/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thăng Long tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thương mại

Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD -ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương mại trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Thương mại.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

Chiều ngày 10/4/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

Ngày 10/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.

Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới

Ngày 9 tháng 4 năm 2018 tại Phòng Hội thảo, Tòa nhà Sunhwa, ĐHQGHN, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sáng ngày 7/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo duc – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12