Giới thiệu

Liên hệ

Chúng tôi luôn ghi nhận và đáp ứng kịp thời những ý kiến, góp ý và những thắc mắc của độc giả. 
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây: 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Việt

Sứ mạng - Tầm nhìn - Khẩu hiệu hành động

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Center for Education Accreditation) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mạng

Là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực của quốc gia, của khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Tiếng Việt
Đăng kí nhận RSS - Giới thiệu