Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

 

STT BAN GIÁM ĐỐC
1 TS. Tạ Thị Thu Hiền Phó Giám đốc Phụ trách
2 TS. Đinh Văn Toàn Phó Giám đốc
  Cố vấn
1 GS.TS. Nguyễn Quý Thanh Cố vấn
  Phòng Hành chính - Tổ chức
1 ThS.Phạm Vương Trưởng phòng
2 ThS. Đỗ Thị Hoài Phương Kế toán trưởng
3 Bà Phạm Thị Quý Chuyên viên 
4 ThS. Nguyễn Quang Huy Chuyên viên 
5 Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh Chuyên viên 
  Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục
1 TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Thư ký Hội đồng KĐCLGD

 

2 ThS. Bùi Thị Thu Thủy Phó Trưởng phòng
3 ThS. Trịnh Thị Nhung Chuyên viên
4 ThS. Nguyễn Hòa Huy Chuyên viên
  Phòng Hợp tác - Phát triển
1 TS. Trần Hữu Lượng Trưởng phòng
2 ThS. Nguyễn Thị Kim Ánh Chuyên viên 
3 ThS. Trần Mai Anh Chuyên viên
  Kiểm định viên cơ hữu
1 TS. Đinh Văn Toàn  
2 TS. Nguyễn Thị Thu Hương  
3 TS. Trần Hữu Lượng  
4 TS. Hoàng Thị Xuân Hoa  
5 TS. Vũ Viết Bình  
6 GS.TS. Đặng Ứng Vận  
7   ThS. Hoàng Thị Kim Huyền  
8   ThS. Trần Quốc Hùng  
9 ThS. Bùi Thị Thu Thủy  
10   TS. Nguyễn Thị Lê Hương  
  Chuyên gia
1 GS.TSKH Bành Tiền Long  
2 GS.TS. Mai Trọng Nhuận  
3 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức  
4 GS.TS. Nguyễn Hòa  
5 GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc  
6 GS.TS. Phạm Hồng Quang  
7 GS.TS. Trần Trung  
8 GS.TS. Hoàng Bá Thịnh  
9   GS.TS. Nguyễn Lạc Hồng  
10 PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải  
11 TS. Trịnh Ngọc Thạch  
12   PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu  
13 PGS.TS. Bùi Đức Nguyên  
14 PGS.TS. Bùi Duy Cam  
15 PGS.TS. Bùi Mỹ Hạnh  
16      
17   PGS.TS. Chử Đức Trình  
18   PGS.TS. Đặng Ngọc Quang  
19 PGS.TS. Đào Ngọc Tiến  
20   PGS.TS. Đinh Đoàn Long  
21 PGS.TS. Đinh Thị Thanh Hải  
22 PGS.TS. Đỗ Thị Thúy Hằng  
23 PGS.TS. Đoàn Đức Lương  
24   PGS.TS. Dương Thị Ly Hương  
25   PGS.TS. Hà Lê Kim Anh  
26 PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa  
27 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương  
28 PGS.TS. Kim Bảo Giang  
29   PGS.TS. Lại Xuân Thủy  
30 PGS.TS. Lê Đức Giang  
31   PGS.TS. Lê Minh Thắng  
32 PGS.TS. Lê Phước Minh  
33 PGS.TS. Lê Thị Thu Hiền  
34   PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy  
35   PGS.TS. Lê Thị Tuyết  
36 PGS.TS. Lê Trung Thành  
37 PGS.TS. Lê Văn Anh  
38 PGS.TS. Lê Văn Hảo  
39   PGS.TS. Ngô Đình Phương  
40   PGS.TS. Ngô Văn Thuyên  
41 PGS.TS. Nguyễn Hải Thanh  
42 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải  
43 PGS.TS. Nguyễn Mạnh Tuân  
44 PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh  
45   PGS.TS. Nguyễn Quốc Tuấn  
46 PGS.TS. Nguyễn Thái An  
47   PGS.TS. Nguyễn Thanh Hải  
48 PGS.TS. Nguyễn Thị Hòa  
49 PGS.TS. Nguyễn Thị Lan Phương  
50 PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh  
51   PGS.TS. Nguyễn Thu Thủy  
52   PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng  
53 PGS.TS. Nguyễn Tường Vy  
54   PGS.TS. Nguyễn Văn Biên  
55 PGS.TS. Nguyễn Văn Định  
56   PGS.TS. Nguyễn Văn Long  
57   PGS.TS. Phạm Quốc Khánh  
58 PGS.TS. Phạm Trung Kiên  
59 PGS.TS. Phạm Văn Quyết  
60 PGS.TS. Phạm Văn Thuần  
61 PGS.TS. Phạm Văn Tuấn  
62 PGS.TS. Phan Thị Thanh Hội  
63   PGS.TS. Trần Đăng Hưng  
64 PGS.TS. Trần Thành Nam  
65 PGS.TS. Trần Thị Hà  
66 PGS.TS. Trần Thị Việt Nga  
67 PGS.TS. Trần Trung  
68 PGS.TS. Vũ Anh Dũng  
69   PGS.TS. Vũ Quốc Chung  
70   PGS.TS. Vũ Trần Anh  
71 TS. Bùi Vũ Anh  
    TS. Cấn Thị Thanh Hương  
72 TS. Dương Đức Minh  
73   TS. Hà Xuân Hùng  
74   TS. Hoàng Tịnh Bảo  
75   TS. Lê Anh Phương  
76   TS. Lê Huy Tùng  
77 TS. Nghiêm Xuân Huy  
78   TS. Ngô Tuấn Anh  
79   TS. Nguyễn Anh Tuấn  
80   TS. Nguyễn Đức Cường  
81 TS. Nguyễn Đức Huy  
82 TS. Nguyễn Hoàng Oanh  
83   TS. Nguyễn Kiều Oanh  
84   TS. Nguyễn Mạnh Hùng  
85   TS. Nguyễn Quang Mạnh  
86   TS. Nguyễn Thanh Sơn  
87   TS. Nguyễn Thị Hồng Minh  
88   TS. Nguyễn Thị Minh Tâm  
89 TS. Nguyễn Thị Thu Hà  
90   TS. Nguyễn Thị Tuyết  
91   TS. Nguyễn Thu Hương  
92   TS. Nguyễn Thùy Dương  
93 TS. Nguyễn Văn Dũng  
94   TS. Nguyễn Văn Đường  
95   TS. Phạm Minh Đàm  
96 TS. Phạm Ngân Giang  
97 TS. Phạm Thị Hương  
98   TS. Phạm Thu Hương  
99   TS. Phan Anh Tuấn  
100 TS. Tô Thị Thu Hương  
101   TS. Trần Đăng Khoa  
102 TS. Trần Thị Hoài  
103   TS. Trịnh Hiền Mai  
104   TS. Võ Sỹ Mạnh  
Tiếng Việt

Liên hệ

Chúng tôi luôn ghi nhận và đáp ứng kịp thời những ý kiến, góp ý và những thắc mắc của độc giả. 
Mọi thông tin liên hệ xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ dưới đây: 
Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tiếng Việt

Sứ mạng - Tầm nhìn - Khẩu hiệu hành động

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU - Center for Education Accreditation) là tổ chức KĐCLGD đầu tiên được thành lập tại Việt Nam theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sứ mạng

Là tổ chức thực hiện các dịch vụ công về KĐCLGD, tư vấn, giám sát việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục theo các chuẩn mực của quốc gia, của khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn

Tiếng Việt
Đăng kí nhận RSS - Giới thiệu