Thông báo

Thông báo Về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 tại thông báo số 253/TP-VPCP ngày 25/7/2020 và các thông báo, hướng dẫn của cơ quan chức năng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN đề nghị các cán bộ thực hiện những nội dung sau:

Hội thảo trực tuyến của INQAAHE về Quản trị và Đảm bảo chất lượng ngày 08 và 14 tháng 7 năm 2020

Ngày 08/07/2020, Mạng lưới các Tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education - INQAAHE) sẽ tổ chức Hội thảo trực tuyến số 2 với chủ đề “Tiếp cận, thành công và thách thức trong giáo dục đại học trong bối cảnh dịch COVID 19 và xa hơn: Vai trò của quản trị quốc gia/quản trị đại học và đảm bảo chất lượng trong việc giảm thiểu rủi ro”.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo