Thông báo

Thông báo tổ chức Hội thảo “KĐCL cơ sở giáo dục ĐH: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”

Để tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình kiểm định chất lượng (KĐCL) các cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí) và các chương trình đào tạo, đồng thời giới thiệu quan điểm, cách tiếp cận và quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí), Trung tâ

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 26/01/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Quyết định số 308/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải,  phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN thông báo nội dung, thời gian và địa điểm thi tuyển viên chức như sau:
 1. Các nội dung thi:
    Số lượng môn thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2017 của Trung tâm KĐCLGD là: 04 môn thi, cụ thể:
        + Thi kiến thức chung: Thời gian thi 120 phút, thi viết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục, hiểu biết cơ bản về ngành và lĩnh vực tuyển dụng (hệ số 1).

Danh sách phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.

Ngày 11/12/2017, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Công văn số 4733/ĐHQGHN-TCCB về danh sách ứng viên thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-ĐHQGHN.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông báo