Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sáng ngày 17/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường (ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử).

Tham dự bế mạc, có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD; GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng Đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn và các thành viên Đoàn chuyên gia ĐGN; ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên. Về phía Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có có Bà Võ Thị Thanh Hoa, Chủ tịch Hội đồng quản trị trường; TS. Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng cùng các thành viên trong Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Lãnh đạo Khoa Công nghệ và Khoa khoa học Ứng dụng – Sức khỏe, đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường và các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng đoàn và GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Thành viên Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 02 chương trình đào tạo như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra v.v. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị hữu ích, giúp các chương trình đào tạo được tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và giúp Lãnh đạo Nhà trường có những giải pháp mang tính chiến lược cho định hướng phát triển của Nhà trường trong tương lai.

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách đã tóm tắt quá trình triển khai hoạt động đánh giá chất lượng đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan đối với 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, đặc biệt là quá trình Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc trực tiếp tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ việc khảo sát, đánh giá 02 chương trình đào tạo và ghi nhận sự cầu thị, quyết tâm của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai trong hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng trong thời gian hai năm vừa qua.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu

Trong bài phát biểu, TS. Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài với tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, khách quan và đặc biệt cảm ơn những thông tin xác đáng trong báo cáo và những khuyến nghị có chất lượng của Đoàn. Hiệu trưởng Phan Ngọc Sơn cho biết đây là bài học kinh nghiệm rất lớn, rất quý báu không chỉ đối với 02 khoa có chương trình đào tạo được đánh giá mà đối với Nhà trường trong những giai đoạn phát triển sắp tới. TS. Phan Ngọc Sơn khẳng định những nhận định, đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài lần này đã giúp Nhà trường nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, những giá trị và những điểm tồn tại của mình, từ đó có kế hoạch, giải pháp nâng cao năng lực quản trị và lan tỏa văn hóa chất lượng trong toàn Trường.

TS. Phan Ngọc Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Phan Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai
và Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai: