Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hà Nội

Sáng ngày 10/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường.  

Tham dự bế mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách, TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc đồng thời là Thành viên thường trực Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn cùng các thành viên của các Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; về phía Trường Đại học Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên trong Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo, Lãnh đạo Khoa Công nghệ thông tin, Khoa tiếng Nhật và Khoa tiếng Trung Quốc cùng các cán bộ, giảng viên, sinh viên của Nhà trường và các quan sát viên.

Báo cáo tại phiên bế mạc, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Phó Trưởng đoàn và PGS.TS. Bùi Duy Cam – Thành viên Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã trình bày các nguyên tắc, quan điểm đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các nội dung chủ yếu liên quan đến kết quả đánh giá 3 chương trình đào tạo như: chương trình đào tạo, hoạt động dạy - học, đội ngũ giảng viên và nhân viên, người học, cơ sở vật chất, việc nâng cao chất lượng và quản trị kết quả đầu ra v.v. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra các khuyến nghị hữu ích, giúp các chương trình đào tạo được tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và giúp Lãnh đạo Nhà trường có những giải pháp mang tính chiến lược cho định hướng phát triển của Nhà trường trong tương lai. 

 

 

 Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo sơ bộ kết quả đợt khảo sát

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách đã tóm tắt quá trình triển khai hoạt động đánh giá chất lượng đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan đối với 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội, đặc biệt là quá trình Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc trực tiếp tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền cũng đánh giá cao tinh thần làm việc của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và sự phối hợp của Nhà trường và các Khoa trong việc cung cấp các thông tin, minh chứng phục vụ việc khảo sát, đánh giá 3 chương trình đào tạo và ghi nhận sự cầu thị, quyết tâm của Trường Đại học Hà Nội trong hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng trong thời gian gần 2 năm vừa qua.

 TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu

Trong bài phát biểu, PGS.TS. Nguyễn Văn Trào, Hiệu trưởng Nhà trường đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài với tinh thần làm việc nghiêm túc, tận tâm, khách quan, và đặc biệt cảm ơn những thông tin trong báo cáo sơ bộ nhưng xác đáng và những khuyến nghị chất lượng  của Đoàn. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào cho biết đây là bài học kinh nghiệm rất lớn, rất quý báu không chỉ đối với 3 khoa có chương trình đào tạo được đánh giá mà còn đối với cả Nhà trường trong những giai đoạn phát triển sắp tới. PGS.TS. Nguyễn Văn Trào khẳng định những nhận định, đánh giá của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài lần này đã giúp Nhà trường nhìn nhận rõ hơn những điểm mạnh, những giá trị và những điểm tồn tại của mình, từ đó có kế hoạch, giải pháp nâng cao năng lực quản trị và lan tỏa văn hóa chất lượng trong Trường.

 PGS.TS. Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội phát biểu

Kết thúc phiên bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và PGS.TS. Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 3 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hà Nội.

 Đại diện Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN, Trường Đại học Hà Nội
và Trưởng đoàn chuyên gia đánhg giá ngoài ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức

Một số hình ảnh về các hoạt động của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài trong đợt khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hà Nội:

 

 Tin bài liên quan: http://www.hanu.vn/vn/tin-tuc-su-kien/4596-be-mac-khao-sat-chinh-thuc-danh-gia-chat-luong-chuong-trinh-dao-tao-cac-nganh-cntt-ngon-ngu-nhat-va-ngon-ngu-trung-quoc.html