Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Quản lý Giáo dục

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Học viện Quản lý Giáo dục. Đây là cơ sở giáo dục thứ 46 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Tham dự buổi bế mạc về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký, PGS.TS. Trần Trung - Thành viên Thường trực, GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Thành viên, PGS.TS. Trần Đăng Hưng - Thành viên, TS. Nguyễn Kiều Oanh - Thành viên và ThS. Phạm Vương - Giám sát. Về phía Học viện Quản lý Giáo dục có GS.TS. Phạm Quang Trung, Giám đốc, TS. Trần Hữu Hoan, Phó Giám đốc cùng lãnh đạo các đơn vị và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học của Học viện.

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Thay mặt Đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chất lượng giáo dục Học viện Quản lý Giáo dục theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề Học viện cần cải tiến chất lượng bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đồng thời Đoàn cũng đưa ra những khuyến nghị để cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

GS.TS. Phạm Quang Trung – Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục phát biểu

Đại diện Ban Giám đốc Học viện, GS.TS. Phạm Quang Trung - Giám đốc Học viện đã phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia ĐGN và Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã làm việc hết sức công tâm, chuyên nghiệp, đã đưa ra những nhận định đánh giá hết sức xác thực về Học viện, đồng thời cũng đề xuất những khuyến nghị hết sức quý báu giúp Học viện tiếp tục cải tiến các hoạt động để ngày càng phát triển. Giám đốc nhấn mạnh: Sau khi kết thúc hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng này, Học viện sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động, tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược phát triển Học viện.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách phát biểu tại buổi bế mạc

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong việc nâng cao chất lượng của Nhà trường, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên Đoàn chuyên gia ĐGN trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức để đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Nhà trường. Phó Giám đốc cũng cám ơn Học viện Quản lý Giáo dục đã hỗ trợ, tạo điều kiện và đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho quá trình đánh giá của Đoàn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức. Đoàn chuyên gia ĐGN Học viện Quản lý giáo dục

Kết thúc buổi bế mạc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Học viện.