Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thăng Long

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 15/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thăng Long tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Thăng Long. Đây là cơ sở giáo dục thứ 49 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Toàn cảnh bế mạc KSCT Trường Đại học Thăng Long

Tham dự buổi bế mạc về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm, đồng thời là giám sát của đoàn; Về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký, PGS.TS. Lê Trung Thành - Thành viên Thường trực, GS.TS. Nguyễn Hòa, TS. Phạm Ngân Giang, TS. Phạm Thu Hương - Thành viên. Về phía Trường Đại học Thăng Long có TS. Phan Huy Phú - Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên của Nhà trường.

PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Thay mặt Đoàn chuyên gia ĐGN, PGS.TS. Trần Thị Hà - Trưởng đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chất lượng giáo dục Trường Đại học Thăng Long theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề Nhà trường cần cải tiến chất lượng bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, đồng thời Đoàn cũng đưa ra những khuyến nghị để cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

.TS. Phan Huy Phú - Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long phát biểu

Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, TS. Phan Huy Phú  - Hiệu trưởng Nhà trường đã phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia ĐGN và Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã làm việc hết sức công tâm, chuyên nghiệp, đã đưa ra những nhận định đánh giá hết sức xác thực về Nhà trường, đồng thời cũng đề xuất những khuyến nghị hết sức quý báu giúp Nhà trường tiếp tục cải tiến các hoạt động để ngày càng phát triển. Hiệu trưởng nhấn mạnh: Sau khi kết thúc hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng này, Nhà trường sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động, tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phát biểu tại buổi bế mạc

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong việc nâng cao chất lượng của Nhà trường, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên Đoàn chuyên gia ĐGN trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức để đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Nhà trường. Phó Giám đốc cũng cám ơn Trường Đại học Thăng Long đã hỗ trợ, tạo điều kiện và đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho quá trình đánh giá của Đoàn.

Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng
Trường Đại học Thăng Long ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Ban Giám hiệu cùng đại diện các phòng, ban chức năng Trường Đại học Thăng Long chụp ảnh lưu niệm
Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài Trường ĐH Thăng Long

Kết thúc buổi bế mạc, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Thăng Long đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.

Một số hình ảnh của Đoàn trong những ngày làm việc tại Trường: