Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương Mại

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 26/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương Mại tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Thương Mại. Đây là cơ sở giáo dục thứ 47 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Tham dự buổi bế mạc về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, đồng thời là Giám sát của đoàn; Về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn, PGS.TS. Bùi Duy Cam - Thư ký, PGS.TS. Phạm Quốc Khánh - Thành viên Thường trực, GS.TS. Nguyễn Quang Dong, GS.TS. Lê Ngọc Hùng, TS. Nguyễn Thu Hương, PGS.TS. Lê Thị Thu Thủy - Thành viên và ThS. Nguyễn Hòa Huy -  Giám sát. Về phía Trường Đại học Thương Mại có PGS.TS. Đỗ Minh Thành - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; PGS. Bùi Xuân Nhàn – Chủ tịch Hội đồng Trường; GS.TS. Đinh Văn Sơn - Phó Bí thư Đảng Ủy - Hiệu trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học của Nhà trường.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Thay mặt Đoàn chuyên gia ĐGN, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chất lượng giáo dục Trường Đại học Thương Mại theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề Nhà trường cần cải tiến chất lượng bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, đồng thời Đoàn cũng đưa ra những khuyến nghị để cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

.GS.TS. Đinh Văn Sơn – Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại phát biểu

Đại diện Lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Đinh Văn Sơn – Hiệu trưởng trưởng đã phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia ĐGN và Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã làm việc hết sức công tâm, chuyên nghiệp, đã đưa ra những nhận định đánh giá hết sức xác thực về Nhà trường, đồng thời cũng đề xuất những khuyến nghị hết sức quý báu giúp Nhà trường tiếp tục cải tiến các hoạt động để ngày càng phát triển. Hiệu trưởng nhấn mạnh: Sau khi kết thúc hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng này, Nhà trường sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động, tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách phát biểu tại buổi bế mạc

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong việc nâng cao chất lượng của Nhà trường, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên Đoàn chuyên gia ĐGN trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức để đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Nhà trường. Phó Giám đốc cũng cám ơn Trường Đại học Thương Mại đã hỗ trợ, tạo điều kiện và đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho quá trình đánh giá của Đoàn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng
Trường Đại học Thương Mại ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Đoàn chuyên gia ĐGN Trường ĐH Thương Mại, Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN,
Hiệu trưởng và các thành viên trong Hội đồng TĐG của Trường Đại học Thương Mại chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc buổi bế mạc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Nhà trường.