Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, chiều ngày 16/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Viện Đại Học Mở Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục thứ 44 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Tham dự buổi bế mạc về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, đồng thời là Giám sát của đoàn, Về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký, PGS.TS. Lê Trung Thành - Thành viên Thường trực, TS. Đinh Văn Toàn, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, TS. Vũ Viết Bình - Thành viên và ThS. Nguyễn Hòa Huy – Giám sát. Về phía Viện Đại học Mở Hà Nội có TS. Trương Tiến Tùng, Viện trưởng và các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị và đại diện giảng viên, cán bộ, nhân viên, người học của Viện.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức

Thay mặt Đoàn chuyên gia ĐGN, GS.TS. Mai Trọng Nhuận - Trưởng đoàn đã trình bày báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chất lượng giáo dục Viện Đại học Mở Hà Nội theo bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo của Đoàn đã nêu rõ những điểm mạnh và những vấn đề Viện cần cải tiến chất lượng bám sát các tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học, đồng thời Đoàn cũng đưa ra những khuyến nghị để cải tiến chất lượng trong thời gian tới.

TS. Trương Tiến Tùng – Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội phát biểu

Đại diện Lãnh đạo Viện, TS. Trương Tiến Tùng – Viện trưởng đã phát biểu cảm ơn Đoàn chuyên gia ĐGN và Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã làm việc hết sức công tâm, chuyên nghiệp, đã đưa ra những nhận định đánh giá hết sức xác thực về Viện, đồng thời cũng đề xuất những khuyến nghị hết sức quý báu giúp Viện tiếp tục cải tiến các hoạt động để ngày càng phát triển. Viện trưởng nhấn mạnh: Sau khi kết thúc hoạt động đánh giá và kiểm định chất lượng này, Viện sẽ xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động, tiếp tục xây dựng văn hóa chất lượng để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch chiến lược phát triển Viện.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách phát biểu tại buổi bế mạc

Phát biểu tại buổi bế mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong việc nâng cao chất lượng của Viện, đồng thời đánh giá cao tinh thần làm việc đầy trách nhiệm và trí tuệ của các thành viên Đoàn chuyên gia ĐGN trong quá trình nghiên cứu hồ sơ minh chứng, khảo sát sơ bộ và khảo sát chính thức để đưa ra những nhận định, đánh giá và khuyến nghị cải tiến chất lượng đối với Viện. Phó Giám đốc cũng cám ơn Viện Đại học Mở Hà Nội đã hỗ trợ, tạo điều kiện và đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ cho quá trình đánh giá của Đoàn.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và
Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN, Viện trưởng và
các thành viên trong Hội đồng TĐG của Viện Đại học Mở Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Kết thúc buổi bế mạc, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN và Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội đã ký biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá chất lượng Viện.