Các trường Đại học

 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận
1 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
2 Trường ĐH Giao thông Vận tải 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
3 Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
4 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
5 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
6 Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
7 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
8 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
9 Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
10 Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
11 Trường ĐH Ngoại thương 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
12 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
13 Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
14 Trường ĐH Sài Gòn 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
15 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
16 Trường Đại học Vinh 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
17 Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
18 Học viện Ngân hàng 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
19 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
20 Trường Đại học Hồng Đức 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
21 Trường Đại học Đồng Tháp 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
22 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
24 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
25 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 25/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
26 Trường Đại học Y Hà Nội 26/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
27 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
28 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
29 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
30 Trường ĐH Lâm nghiệp 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
31 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
32 Trường ĐH Mỏ - Địa chất 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
33

Trường ĐH Luật Hà Nội

07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
34 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
35 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 09/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
36 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 10/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
37 Trường ĐH Dược Hà Nội 11/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
38 Trường ĐH Hòa Bình 12/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
39 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh 13/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
40 Trường ĐH Tây Đô 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
41 Viện ĐH Mở Hà Nội 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
42 Trường ĐH Thương mại 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
43 Trường Đại học Lao động - Xã hội 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
44 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
45 Học viện Quản lý giáo dục 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
46 Trường Đại học Điện lực 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
47 Trường Đại học Thăng Long 21/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
48 Trường Đại học Hà Tĩnh 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
49 Trường Đại học Công đoàn 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
50 Trường Đại học Luật, Đại học Huế 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây
51 Trường Đại học Thủy lợi 01/NQ-HĐKĐCL

Chờ phản hồi của xã hội