Các trường Đại học

 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

STT Tên Cơ sở giáo dục Kết quả đánh giá chất lượng Giấy chứng nhận Thời hạn nộp BC giữa kỳ Tình trạng nộp BC giữa kỳ
1 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 21/09/2018 Đã nộp
2 Trường ĐH Giao thông Vận tải 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 21/09/2018 Đã nộp
3 Trường ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp
4 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp
5 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp
6 Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 14/04/2019 Đã nộp
7 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TPHCM 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 25/09/2019 Đã nộp
8 Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 22/09/2019  
9 Trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TPHCM 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 11/10/2019  
10 Trường ĐH Kinh tế-Luật, ĐHQG TPHCM 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 09/10/2019  
11 Trường ĐH Ngoại thương 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/10/2019  
12 Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TPHCM 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 02/10/2019 Đã nộp
13 Trường ĐH Y Dược, ĐH Huế 07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 25/09/2019 Đã nộp
14 Trường ĐH Sài Gòn 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 29/03/2018 Đã nộp
15 Trường ĐH Kinh tế Quốc dân 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 08/03/2020  
16 Trường Đại học Vinh 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020  
17 Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020  
18 Học viện Ngân hàng 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020  
19 Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020  
20 Trường Đại học Hồng Đức 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020  
21 Trường Đại học Đồng Tháp 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 08/03/2020  
22 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 07/03/2020  
23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 06/03/2020  
24 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Thái Nguyên 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020  
25 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 25/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 05/03/2020  
26 Trường Đại học Y Hà Nội 26/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 29/02/2020  
27 Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế 01/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây

30/09/2020

 
28 Trường ĐH Hàng hải Việt Nam 02/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
29 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 03/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
30 Trường ĐH Lâm nghiệp 04/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
31 Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế 05/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
32 Trường ĐH Mỏ - Địa chất 06/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
33

Trường ĐH Luật Hà Nội

07/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
34 Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế 08/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
35 Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên 09/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
36 Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 10/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
37 Trường ĐH Dược Hà Nội 11/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
38 Trường ĐH Hòa Bình 12/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
39 Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh 13/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
40 Trường ĐH Tây Đô 14/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
41 Viện ĐH Mở Hà Nội 15/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
42 Trường ĐH Thương mại 16/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/09/2020  
43 Trường Đại học Lao động - Xã hội 17/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2019  
44 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 18/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2019  
45 Học viện Quản lý giáo dục 19/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
46 Trường Đại học Điện lực 20/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
47 Trường Đại học Thăng Long 21/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
48 Trường Đại học Hà Tĩnh 22/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
49 Trường Đại học Công đoàn 23/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
50 Trường Đại học Luật, Đại học Huế 24/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây 30/12/2020  
51 Trường Đại học Thủy lợi 01/NQ-HĐKĐCL

Xem tại đây

20/09/2021  
52 Trường ĐH Phan Thiết 33/NQ-HĐKĐCL Xem tại đây