Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kết nạp đảng viên mới

Thực hiện quyết định của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), ngày 02/10/2018, Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) - ĐHQGHN đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Trịnh Thị Nhung.

Tham dự Lễ kết nạp có TS. Bùi Vũ Anh, đại diện Lãnh đạo Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, các đồng chí đảng viên Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, các đồng chí trong Ban chấp hành Chi đoàn và các đoàn viên Chi đoàn Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục và các cán bộ là quần chúng ưu tú của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN.

Lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Trịnh Thị Nhung sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

        TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN trao Quyết định kết nạp Đảng cho quần chúng Trịnh Thị Nhung

Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN yêu cầu đồng chí Trịnh Thị Nhung tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Bí thư Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu

Với việc kết nạp thêm một đảng viên mới, Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã góp phần thực hiện thành công chỉ tiêu về phát triển đảng viên theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Công tác phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng.

Một số hình ảnh Lễ kết nạp Đảng viên: