Đảng, Đoàn thể

Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 360-QĐ/ĐU ngày 19/6/2017 của Đảng Ủy Đại học Quốc gia Hà Nội.

Danh sách đảng viên Chi bộ Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

TT

Họ và tên

Chức vụ đảng

  1.  

  Tạ Thị Thu Hiền

  Bí thư Chi bộ

  1.  

  Nguyễn Hòa Huy

  Đảng viên

  1.  

  Nguyễn Thị Thu Hương

  Đảng viên

  1.  

 Trần Hữu Lượng

  Đảng viên

  1.  

  Bùi Thị Thu Thủy

  Đảng viên

  1.  

  Trịnh Hồng Thái

  Đảng viên

  1.  

  Phạm Vương

  Đảng viên