Danh sách Hội đồng KĐCLGD

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Stt

Họ và tên

Chức vụ, cơ quan công tác

Nhiệm vụ

1

GS.TS.Nguyễn Quý Thanh

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Chủ tịch

2

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Phòng Đánh giá và công nhận chất lượng giáo dục

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN

Thư ký

3

GS.TSKH.NGND. Bành Tiến Long

Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT

Ủy viên

4

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng Đảm báo chất lượng

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

5

GS.TS. Đặng Kim Vui

 Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

6

GS.TS. Trần Văn Nam

Giám đốc Đại học Đà Nẵng

Ủy viên

7

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh

Giám đốc Đại học Huế

Ủy viên

8

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận

Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình

Ủy viên

9

GS.TS. Nguyễn Hòa

Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ,

Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

10

PGS.TS. Chu Minh Hồng

Phó Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng 

Ủy viên

11

PGS.TS. Trần Thị Hà

Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước

Ủy viên

12

PGS.TS. Nguyễn Đức Hinh

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội

Ủy viên

13

PGS.TS. Bùi Duy Cam

Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học

Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

14

TS. Thiếu tướng Nguyễn Văn Ly

Cục trưởng Cục Đào tạo - Bộ Công An

Ủy viên

15

TS. Trịnh Ngọc Thạch 

Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục,

Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội

Ủy viên

16

TS. Nguyễn Ngọc Vân

Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức - Bộ Nội vụ

Ủy viên

17

ThS. Nguyễn Tuấn Hải

Chủ tịch Tập đoàn Alphanam

Ủy viên

 Ấn định danh sách 17 người ./.