Danh sách phê duyệt các ứng viên đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức năm 2017 của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN.