Giới thiệu chung

Tên tiếng Việt: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Tên tiếng Anh: VNU - Center for Education Accreditation.

Tên viết tắt: VNU-CEA.

Trụ sở: Tầng 7, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: http://cea.vnu.edu.vn