Hội thảo tập huấn 1: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Ngày 06-08/12/2018, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn 1: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội thảo tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và hỗ trợ cho cơ sở giáo dục triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá để đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học với 25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học với 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GDĐT.

Chương trình hội thảo

Thời gian

Nội dung

Người phụ trách

 

Ngày 6 tháng 12 năm 2018, thứ Năm

 

7.45-8.15

Đón tiếp đại biểu, hoàn tất thủ tục đăng ký

 

8.15-8.30

Khai mạc Hội thảo

 

8.30-10.15

- Quản trị chất lượng giáo dục: Đảm bảo chất lượng bên trong (IQA) và đảm bảo chất lượng bên ngoài (EQA)

- Mô hình đảm bảo chất lượng CSGD đại học; Khung Thực hiện Xuất sắc Baldrige (Baldrige Performance Excellence Framework)

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN; Cố vấn của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

10.15-10.30

Trao đổi, thảo luận

 

10.30-10.45

Nghỉ giải lao

 

10.45-11.30

- Phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài CSGD đại học theo tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT tiếp cận theo AUN-QA (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017)

- Phương pháp tiếp cận bộ tiêu chuẩn, quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá của Bộ GDĐT tiếp cận theo AUN-QA (Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 04/03/2016)

TS. Tạ Thị Thu Hiền

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

11.30-12.00

Trao đổi, thảo luận

 

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

 

 

 

13.30-15.15

- Quản trị chiến lược và xây dựng chính sách đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng trong phát triển CSGD đại học

 

 

 

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Phó Giám đốc ĐHQGHN

 

- So chuẩn, xếp hạng đại học và sử dụng kết quả trong xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch nhiệm vụ; xây dựng các KPIs cho các lĩnh vực hoạt động (phát triển đội ngũ, đào tạo, KHCN, hợp tác quốc tế,…)

  • Đại học 4.0: Đặc trưng và tiêu chí đánh giá

15.15-15.30

Trao đổi, thảo luận

 

15.30-15.45

Nghỉ giải lao

 

15.45-17.00

Thực hành phân tích một số KPIs cho các lĩnh vực hoạt động (phát triển đội ngũ, đào tạo, KHCN, hợp tác quốc tế,…)

 

Các đại biểu

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức

Chuyên gia nhận xét, góp ý

17.00

Tổng kết ngày 1

 

 

Ngày 7 tháng 12 năm 2018, thứ Sáu

 

8.00-9.00

- Tiếp cận CDIO và Khung trình độ quốc gia Việt Nam trong xây dựng chuẩn đầu ra của CTĐT và trong phát triển chương trình dạy học

 

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, Trường ĐHBK, ĐH ĐN

- Giáo dục hướng tới chuẩn đầu ra (Outcomes-based Education - OBE)

9.00-9.15

Trao đổi, thảo luận

 

 

9.15-10.15

Thực hành phân tích chuẩn đầu ra của một số CTĐT

Các đại biểu

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

TS. Tạ Thị Thu Hiền

TS.Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên gia nhận xét, góp ý

10.15-10.30

Nghỉ giải lao

 

 

10.30-11.30

- Xây dựng hệ thống ĐBCL bên trong và các hoạt động triển khai để cải tiến liên tục chất lượng CSGD đại học

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

- Xây dựng hệ thống thông tin ĐBCL bên trong CSGD đại học theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD của Bộ GDĐT

11.30-12.00

Trao đổi, thảo luận

 

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

 

 

13.30-14.30

- Thực hành tự đánh giá hệ thống thông tin ĐBCL bên trong

 

Các đại biểu

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

TS. Tạ Thị Thu Hiền

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

  • Thực hành tự đánh giá một số hoạt động ĐBCL bên trong (đánh giá môn học, đánh giá khóa học, khảo sát về tình trạng việc làm, kết quả hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, mức độ đáp ứng của các hoạt động hỗ trợ)

Chuyên gia nhận xét, góp ý

14.30-14.45

Nghỉ giải lao

 

14.45-16.00

- Tiếp cận quản trị hệ thống trong xây dựng các chỉ số thực hiện cốt lõi KPIs cho chiến lược phát triển cấp CSGD và cấp bộ môn

 

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN

- Các vấn đề về quản trị rủi ro trong quản trị CSGD đại học

16.00-16.15

Trao đổi, thảo luận

 

16.15-17.30

Thực hành xây dựng một số KPIs cho chiến lược phát triển các lĩnh vực hoạt động (phát triển đội ngũ, đào tạo, KHCN, hợp tác quốc tế,…)

 

Các đại biểu

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê

Chuyên gia nhận xét, góp ý

 

17.30

Tổng kết ngày 2

 

 

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, thứ Bảy

 

 

 

 

 

8.00-10.00

- Quản trị đại học: Bản chất và các công cụ

 

 

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch Hội đồng ĐBCL, nguyên Giám đốc ĐHQGHN

- Hệ thống quản trị đại học hiệu quả đối với CSGD đại học

- Mối quan hệ giữa Đảng ủy - Hội đồng Trường/Hội đồng quản trị - Ban Giám hiệu CSGD đại học

- Xây dựng sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của CSGD đại học

10.10-10.15

Trao đổi, thảo luận

 

10.15-10.30

Nghỉ giải lao

 

 

10.30-12.00

Thực hành phân tích sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của CSGD đại học

Các đại biểu

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chuyên gia nhận xét, góp ý

12.00-13.30

Nghỉ trưa

 

13.30-15.00

Đổi mới trong đào tạo đại học thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng Ban Đào tạo ĐHQGHN

15.00-15.15

Trao đổi, thảo luận

 

15.15-16.00

- Lập kế hoạch và và lộ trình cải tiến chất lượng CSGD đại học và CTĐT sau tự đánh giá, đánh giá ngoài và KĐCLGD

TS.Nguyễn Thị Thu Hương Thư ký HĐ KĐCLGD –Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN

- Xây dựng hệ thống thông tin về kết quả đầu ra các hoạt động của cơ sở giáo dục

16.00-16.15

Trao đổi, thảo luận

 

16.15-16.30

Nghỉ giải lao

 

16.30-17.00

Bế mạc, Trao Chứng nhận tham dự Hội thảo tập huấn

Địa điểm tổ chức hội thảo: Phòng 801, Nhà E4, Đại học Quốc gia Hà Nội, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Một số địa chỉ ăn trưa gần khu vực tổ chức hội thảo:

1. Tòa nhà Indochina Hà Nội - 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐHQGHN).

2. S-Club Tầng 1, nhà K1 Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Giữa tòa A3 và E3).

3. Khu Canteen tại Ki ốt số 3, nhà G3, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội (Gần nhà D2, G8).

Thông tin liên hệ

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN. Điện thoại: 024.37.954.666 hoặc Ông Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác - Phát triển, ĐTDĐ: 0914.880505.