Hội thảo về Luật Sở hữu trí tuệ và góp ý Dự thảo Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết về hệ thống văn bản pháp luật, ngày 01/10/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo về Luật Sở hữu trí tuệ và góp ý Dự thảo Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho toàn thể cán bộ Trung tâm. Hội thảo có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, các kiểm định viên cơ hữu của Trung tâm.

Phát biểu tại hội thảo, TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm, chủ trì hội thảo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động cập nhật phổ biến văn bản pháp luật, trong đó có các văn bản về sở hữu trí tuệ, quản lý tài sản trí tuệ. Các đại biểu tham dự hội thảo đã được giới thiệu về Luật Sở hữu trí tuệ: qua lần sửa đổi, bổ sung lần gần nhất vào năm 2019, Luật Sở hữu trí tuệ mới nhất đã có những quy định chi tiết để quản lý và tạo môi trường minh bạch, tiệm cận với các thông lệ tốt trên thế giới. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi các trường đại học truyền thống dần chuyển sang hướng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vấn đề quản lý tài sản trí tuệ trong các trường đại học ngày càng cần được quan tâm, chú trọng. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận và góp ý về Dự thảo Quy định quản lý tài sản trí tuệ ở ĐHQGHN tham chiếu với các văn bản pháp luật quy định về kiểm định chất lượng giáo dục đại học như Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong đó có yêu cầu về Quản lý tài sản trí tuệ. Trong bối cảnh ĐHQGHN phát triển theo hướng khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, việc thành lập và phát triển các doanh nghiệp spin-offs cần được quan tâm và có quy định cụ thể trong Dự thảo.

TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm chủ trì Hội thảo

Kết thúc Hội thảo, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đánh giá cao các ý kiến góp ý có chất lượng, trách nhiệm của các cán bộ, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc quản lý tài sản trí tuệ trong các cơ sở giáo dục đại học nói chung và ở ĐHQGHN nói riêng. Đồng thời, TS. Tạ Thị Thu Hiền cũng bày tỏ mong muốn hy vọng Hội thảo sẽ góp phần nâng cao thêm kiến thức của mọi người về những khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, vận dụng tốt trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu tại Hội thảo