Hợp tác trong nước

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) được thành lập tháng 9 năm 2013 (theo Quyết định số 3568/QĐ-BGDĐT ngày 05/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) và được cấp phép hoạt động tháng 11 năm 2014 (theo Quyết định số 5128/QĐ-BGDĐT ngày 04/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT). Theo đó, Trung tâm thực hiện hoạt động KĐCLGD với các đối tượng là các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình đào tạo giáo dục đại học (trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) và chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp (trình độ trung cấp chuyên nghiệp).

Phạm vi hoạt động KĐCLGD của Trung tâm là các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, các trường trung cấp chuyên nghiệp, các chương trình đào tạo giáo dục đại học, các chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong hệ thống giáo dục quốc dân trên phạm vi cả nước trừ các cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của ĐHQGHN. Là một trong hai trung tâm KĐCLGD độc lập đầu tiên được cấp phép hoạt động, ngoài các chức năng và nhiệm vụ theo quy định, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN còn được ĐHQGHN  giao làm đầu mối tổ chức các khóa đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp (ĐH&TCCN) . Tính đến tháng 8 năm 2017, Trung tâm đã tổ chức được 18 khóa đào tạo kiểm định viên và khóa 19 đang được dự kiến tổ chức vào tháng 9.

Trung tâm đã thiết lập quan hệ và đàm phán ký kết thỏa thuận hợp đồng cung cấp dịch vụ với các cơ sở giáo dục đại học trong việc thẩm định báo cáo tự đánh giá và tổ chức đánh giá ngoài; thẩm định báo cáo đánh giá ngoài và công nhận chất lượng  giáo dục đại học.  Tính đến tháng 9 năm 2017, Trung tâm đã đánh giá được 28 trường đại học, 01 trường cao đẳng và 05 chương trình đào tạo. Trung tâm cũng đã trao giấy chứng nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục cho 14 cơ sở giáo dục và 05 chương trình đào tạo.

Ngoài thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực KĐCLGD với 03 Đại học vùng, Trung tâm tiếp tục mở rộng quan hệ, đồng thời mở rộng các đối tác trong hoạt động KĐCLGD với Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo – Bộ Công an và các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong cả nước.Việc triển khai KĐCLGD cho các cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo sẽ là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp của Việt Nam.

Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN đã ký kết thỏa thuận với các Đại học vùng như Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại học Thái Nguyên và các cơ sở giáo dục khác để triển khai KĐCLGD cấp đơn vị và cấp chương trình đào tạo. Một số thỏa thuận hợp tác đã được ký kết:

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN và Đại học Thái Nguyên

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN và Đại học Đà Nẵng

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN và Đại học Huế