Khai giảng Đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - Khóa 28

Ngày 22/9/2019, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đã khai giảng khóa 28 đào tạo Kiểm định viên Kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp. Học viên tham gia khóa đào tạo là lãnh đạo, cán bộ quản lý và giảng viên đến từ các cơ quan, các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 18/2013/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự lễ khai giảng có TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Trung tâm KĐCLGD có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách, TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc cùng các chuyên gia và giảng viên của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN.

​​​​​​TS. Lê Mỹ Phong – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi khai giảng

Phát biểu khai giảng khóa đào tạo, TS. Tạ Thị Thu Hiền nhấn mạnh mục tiêu và kết quả đầu ra của khóa đào tạo, tin tưởng các học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo sẽ là cán bộ chủ chốt, có vai trò quan trọng trong các hoạt động đảm bảo chất lượng ở cơ sở giáo dục đại học và tham gia hoạt động đánh giá, KĐCLGD.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu tại buổi khai giảng

Thay mặt các học viên tham gia khóa học, TS. Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo bày tỏ mong muốn và kỳ vọng của học viên tham dự khóa đào tạo kiểm định viên góp phần xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cam kết sẽ chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định của khóa học và nỗ lực học tập để đạt kết quả tốt.

TS. Lê Thị Kim Dung – Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thay mặt học viên Khóa 28 phát biểu

Khóa 28 đào tạo kiểm định viên KĐCLGD đại học và trung cấp chuyên nghiệp diễn ra từ ngày 14/9/2019 và kết thúc ngày 11/10/2019.

Một số hình ảnh và hoạt động của khóa học: