Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Vinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sáng ngày 21/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Vinh tổ chức lễ khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học.

Các chương trình đào tạo được kiểm định chất lượng bao gồm chương trình đào tạo Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, chương trình đào tạo Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng và chương trình đào tạo Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh.

Tham dự Lễ khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm. Về phía các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký đoàn, PGS.TS. Trần Thị Hà - Thành viên thường trực, GS.TS. Trần Trung, PGS.TS. Trần Thị Việt Nga, PGS.TS. Nguyễn Văn Định, TS. Hoàng Thị Xuân Hoa, TS. Tô Thị Thu Hương, TS. Vũ Viết Bình là thành viên, TS. Trần Hữu Lượng và ThS. Nguyễn Hòa Huy - Cán bộ giám sát. Về phía Trường Đại học Vinh có GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng, các thành viên trong Ban Giám hiệu; cùng các cán bộ, giảng viên tham gia vào công tác đánh giá chương trình đào tạo của Nhà trường.

TS. Trần Hữu Lượng, Trưởng phòng Hợp tác – Phát triển, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
công bố Quyết định thành lập các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo
của Trường Đại học Vinh

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
phát biểu tại Lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN nhấn mạnh: KĐCLGD là hoạt động quan trọng, giúp Nhà trường rà soát tổng thể các hoạt động để từ đó xây dựng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng các hoạt động đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo chính là đảm bảo chất lượng từ gốc trong hoạt động của Nhà trường. Phó Giám đốc đề nghị Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc nghiêm túc, thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng để đảm bảo tính xác thực nhất kết quả đánh giá, đồng thời cam kết triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với Đoàn trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường để các hoạt động đánh giá xác thực với thực tế, tạo sự tin tưởng của Nhà trường, của cơ quan quản lý Nhà nước và của xã hội.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa – Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh phát biểu tại Lễ Khai mạc

Phát biểu tại Lễ Khai mạc, GS.TS. Đinh Xuân Khoa - Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao tầm ảnh hưởng của công tác kiểm định chất lượng đến việc cải tiến chất lượng giáo dục trong Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ Đoàn trong thời gian Đoàn làm việc trực tiếp tại Trường.

Cũng trong Lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo các Khoa Xây dựng, Khoa Sư phạm Ngoại ngữ và Khoa Kinh tế là cá đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo đã báo cáo tổng quan về ba chương trình đào tạo được đánh giá.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng và làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trường Đại học Vinh

Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo Trường Đại học Vinh diễn ra từ ngày 21/12/2018 đến ngày 25/12/2018.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc: