Khai mạc Hội thảo tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Sáng ngày 06/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã khai mạc Hội thảo tập huấn 1: “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo”. Đây là hội thảo tập huấn đầu tiên trong một chuỗi các hội thảo tập huấn về đảm bảo và KĐCLGD mà Trung tâm sẽ triển khai trong thời gian tới.

Tham dự Khai mạc Hội thảo tập huấn có TS. Lê Mỹ Phong, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT; GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN; TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Cố vấn của Trung tâm; các thầy cô thành viên Hội đồng KĐCLGD và các chuyên gia là cộng tác viên tích cực của Trung tâm và 164 đại biểu là các nhà lãnh đạo, quản lý, các chuyên gia giáo dục, các cán bộ chuyên trách và các giảng viên của 65 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.  

 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội thảo tập huấn                

Phát biểu khai mạc Hội thảo tập huấn, GS. Nguyễn Hữu Đức đánh giá cao sáng kiến của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trong việc tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tập huấn về đảm bảo và KĐCLGD trên cơ sở đúc kết các kết quả nghiên cứu, các hoạt động thực tiễn và tham khảo, đối sánh các thực hành tốt trong nước và quốc tế. Các hoạt động này không chỉ góp phần thực hiện sứ mạng, chức năng của Trung tâm, mà còn góp phần hỗ trợ tích cực cho các cơ sở giáo dục đại học trong hệ thống trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và triển khai các hoạt động đảm bảo và KĐCLGD, qua đó cải tiến hệ thống quản trị, cách thức quản lý, xây dựng kế hoạch chiến lược, phát triển chương trình đào tạo, đổi mới hoạt động đào tạo,…  để phát triển cơ sở giáo dục.

TS. Lê Mỹ Phong, đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT phát biểu tại Hội thảo tập huấn

Phát biểu tại phiên khai mạc, TS. Lê Mỹ Phong cũng đánh giá cao các hoạt động chuyên môn do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức, đồng thời khẳng định Hội thảo tập huấn này là cơ hội để các cơ sở giáo dục, các chuyên gia tiếp cận với những yêu cầu mới về chuẩn chất lượng tiếp cận theo chuẩn chất lượng của khu vực, quốc tế và chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình thực tiễn triển khai các hoạt động, từ đó có những đề xuất hữu ích đối với Bộ GDĐT nhất là trong công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN phát biểu tại Hội thảo tập huấn

Phát biểu đề dẫn trong buổi khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh mục tiêu của Hội thảo tập huấn là nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và hỗ trợ cho cơ sở giáo dục đại học triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với những nội dung được các diễn giả trình bày và trao đổi tại Hội thảo tập huấn về quản trị chất lượng giáo dục từ đảm bảo chất lượng bên trong đến đảm bảo chất lượng bên ngoài; quản trị chiến lược; so chuẩn, xếp hạng đại học; quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra; xây dựng hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong; v.v., kết thúc Hội thảo tập huấn, mong muốn các đại biểu sẽ đạt được các mục tiêu do Hội thảo tập huấn đề ra.

Sau phiên Khai mạc, Hội thảo được nghe các diễn giả trình bày về quản trị chất lượng tổng thể cơ sở giáo dục, các yêu cầu quy định về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài, các quan điểm tiếp cận về phương pháp đánh giá đối với bộ tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Thông tư 12/2017 và bộ tiêu chuẩn đánh giá chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư 04/2016 của Bộ GDĐT. Buổi chiều, các vấn đề liên quan đến xếp hạng, so chuẩn, sử dụng các chỉ số xếp hạng, so chuẩn để xây dựng các chỉ số mục tiêu trong chiến lược phát triển cơ sở giáo dục và các đặc trưng và tiêu chí đánh giá đối với đại học 4.0 cũng được các diễn giả trình bày và đã nhận được sự quan tâm, thảo luận sôi nổi của các đại biểu.

Trong 2 ngày tiếp theo, ngày 7-8/12/2018 Hội thảo tập huấn sẽ tiếp tục theo các nội dung chuyên đề về quản trị chiến lược, quản trị rủi ro trong cơ sở giáo dục, xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình dạy học, đôi mới quản trị và hoạt động đào tạo, lập kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

Một số hình ảnh của Hội thảo tập huấn trong phiên Khai mạc và ngày làm việc đầu tiên: