Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sáng ngày 13/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (Chương trình đào tạo Công nghệ thực phẩm, Chương trình đào tạo Công nghệ Kỹ thuật Điện Điện tử) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TS. Mai Trọng Nhuận – Trưởng đoàn; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng Đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa – Thư ký Đoàn; PGS.TS. Bùi Duy Cam – Thành viên Thường trực, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận, TS. Nguyễn Thanh Sơn, TS. Nguyễn Hoàng Oanh – Thành viên; ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên; về phía Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có có Bà Võ Thị Thanh Hoa, Chủ tịch HĐ quản trị Trường; TS. Phan Ngọc Sơn, Hiệu trưởng cùng các thành viên trong Ban Giám hiệu, thành viên Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Lãnh đạo Khoa Công nghệ và Khoa khoa học Ứng dụng – Sức khỏe, các thành viên Hội đồng tự đánh giá, đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường. Tham dự phiên khai mạc còn có các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động đảm bảo và KĐCLGD của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai cũng như những nỗ lực để cải tiến chất lượng của Nhà trường thông qua hoạt động đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Phó Giám đốc Tạ Thị Thu Hiền nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, Bộ môn và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền cam kết Trung tâm và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và mong nhận được sự ủng hộ hợp tác, hỗ trợ của Nhà trường đối với các hoạt động của Đoàn trong thời gian khảo sát.

TS. Phan Ngọc Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai phát biểu

Thay mặt Nhà trường, TS. Phan Ngọc Sơn - Hiệu trưởng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của công tác kiểm định chất lượng đến việc cải tiến chất lượng giáo dục nói chung và cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo nói riêng trong Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các thông tin, minh chứng trong thời gian Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc trực tiếp tại Trường, đồng thời hy vọng Đoàn sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.

Cũng trong buổi khai mạc, lãnh đạo các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo: Khoa Công nghệ và Khoa khoa học Ứng dụng – Sức khỏe đã báo cáo tổng quan về hai chương trình đào tạo được đánh giá.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan, thăm quan, kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 02 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai sẽ diễn ra tại Trường từ ngày 13/9/2019 đến ngày 17/9/2019.

Một số hình ảnh trong ngày làm việc đầu tiên:

Đại diện Lãnh đạo các Khoa báo cáo tổng quan về 02 CTĐT