Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng ngày 25/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (ngành Quản lý đất đai, ngành Quản lý tài nguyên rừng và ngành Quản trị kinh doanh) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Toàn cảnh phiên khai mạc

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN có TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm, Thành viên thường trực Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có NGND.GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn, PGS.TS. Bùi Duy Cam - Phó Trưởng đoàn và các thành viên: TS. Trần Hữu Lượng - Thư ký, GS.TS. Hoàng Bá Thịnh, TS. Vũ Viết Bình, PGS.TS. Huỳnh Văn Chương, PGS.TS. Nguyễn Mạnh Khải, PGS.TS. Phạm Quốc Khánh. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS. Cao Quốc An - Chủ tịch Hội đồng trường cùng các thầy cô trong Ban Giám hiệu Trường, Hội đồng tự đánh giá các chương trình đào tạo; Lãnh đạo các đơn vị có chương trình đào tạo được đánh giá: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn;Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường;Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, đại diện lãnh đạo các đơn vị, bộ phận, các tổ chức đoàn thể, đại diện giảng viên, sinh viên của Nhà trường. Tham dự phiên khai mạc còn có các quan sát viên đến từ một số cơ sở giáo dục đại học.

TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, TS. Đinh Văn Toàn - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp cũng như những nỗ lực để cải tiến chất lượng của Nhà trường thông qua hoạt động đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Phó Giám đốc Đinh Văn Toàn nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Nhà trường, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, Bộ môn và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. TS. Đinh Văn Toàn cam kết Trung tâm và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu

Thay mặt Nhà trường, NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ - Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đánh giá cao tầm ảnh hưởng của công tác kiểm định chất lượng đến việc cải tiến chất lượng giáo dục nói chung và cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo nói riêng trong Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ hợp tác, hỗ trợ và cung cấp đầy đủ các thông tin, minh chứng trong thời gian Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài làm việc trực tiếp tại Trường, đồng thời hy vọng Đoàn sẽ có những nhận định, đánh giá xác thực nhất và có những khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến chất lượng, xác định các giải pháp chiến lược cho phát triển Nhà trường.

Cũng trong buổi khai mạc, lãnh đạo các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo: Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã báo cáo tổng quan về ba chương trình đào tạo được đánh giá.

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan, thăm quan, kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Lâm nghiệp sẽ diễn ra tại Trường từ ngày 25/10/2019 đến ngày 30/10/2019.

Một số hình ảnh trong ngày làm việc đầu tiên