Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sáng ngày 01/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (ngành Sư phạm Hóa học, ngành Sư phạm Ngữ Văn,và ngành Sư phạm Địa lý) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TS. Nguyễn Hữu Đức -Trưởng Đoàn; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Phó Trưởng đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký; TS. Trần Hữu Lượng - Thành viên thường trực; PGS.TS. Bùi Duy Cam, TS. Cấn Thị Thu Hương, PGS.TS. Trần Thành Nam, GS.TS. Đỗ Việt Hùng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Trường - Thành viên và ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên; Về phía trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế có PGS.TS. Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo được đánh giá.

Thay mặt Lãnh đạo trường, PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Trung tâm ĐCLGD-ĐHQGHN đã nhiệt tình hỗ trợ Trường thực hiện quá trình tự đánh giá, hướng dẫn cán bộ chuyên trách của Trường hoàn thiện hồ sơ cho công tác đánh giá ngoài. PGS.TS. Lê Anh Phương cho biết thêm, công tác kiểm định chất lượng đào tạo có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của Trường trong tiến trình hội nhập giáo dục quốc tế. Chính vì vậy, Trường đặt mục tiêu thành lập hệ thống đảm bảo chất lượng toàn trường, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo,... PGS.TS. Lê Anh Phương nhấn mạnh, đối với công tác chuyên môn, việc thực hiện đánh giá ngoài thể hiện sự khách quan, cái nhìn đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo. Qua đó, Nhà trường có cơ sở khoa học để phát huy những hiệu quả giáo dục đạt được, đồng thời khắc phục, hoàn thiện những điểm chưa hợp lý, với mục đích lớn nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

PGS.TS. Lê Anh Phương - Hiệu trưởng phát biểu nêu bật tầm quan trọng của công tác
kiểm định đảm bảo chất lượng giáo dục đại học

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế cũng như những nỗ lực để cải tiến chất lượng của Nhà trường thông qua hoạt động đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Phó Giám đốc Tạ Thị Thu Hiền nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, chương trình và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền cam kết Trung tâm và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
phát biểu khai mạc

Cũng trong buổi khai mạc, lãnh đạo các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo: ngành Sư phạm Hóa học, ngành Sư phạm Ngữ Văn, ngành Sư phạm Địa lý đã báo cáo tổng quan về ba chương trình đào tạo được đánh giá.

Lãnh đạo của ba Khoa trình bày tại buổi khai mạc

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan, thăm quan, kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế sẽ diễn ra tại Trường từ ngày 01/11/2019 đến ngày 05/11/2019.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc:

 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài