Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô

Sáng ngày 28/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Đô tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học (ngành Dược học, ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Quản trị kinh doanh) theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham dự khai mạc, về phía Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm; về phía Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài có: GS.TSKH. Bành Tiến Long -Trưởng Đoàn; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Phó Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; GS.TS. Hoàng Bá Thịnh - Thành viên thường trực; PGS.TS. Bùi Đăng Hiếu, TS. Vũ Viết Bình, PGS.TS. Lê Phước Minh, PGS.TS. Nguyễn Tường Vy, TS. Nguyễn Văn Đường và TS. Võ Sỹ Mạnh - Thành viên và ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên; Về phía trường Đại học Tây Đô có PGS.TS. Võ Khắc Thường, Phó Chủ tịch HĐQT, PGS.TS. Trần Công Luận – Hiệu trưởng Nhà trường, cùng các thành viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, giảng viên, sinh viên các chương trình đào tạo được đánh giá.

Thay mặt Lãnh đạo trường, PGS.TS. Trần Công Luận - Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã quan tâm  thực hiện công tác đánh giá ngoài các chương trình đào tạo của Nhà trường. PGS.TS. Trần Công Luận cho biết thêm, công tác kiểm định chất lượng đào tạo có ý nghĩa rất lớn đối với sự tồn tại và phát triển của Trường trong tiến trình hội nhập giáo dục quốc tế. Chính vì vậy, Trường đặt mục tiêu thành lập hệ thống đảm bảo chất lượng toàn trường, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo,... PGS.TS. Trần Công Luận nhấn mạnh, đối với công tác chuyên môn, việc thực hiện đánh giá ngoài thể hiện sự khách quan, cái nhìn đa chiều, toàn diện về chương trình đào tạo. Qua đó, Nhà trường có cơ sở khoa học để phát huy những hiệu quả giáo dục đạt được, đồng thời khắc phục, hoàn thiện những điểm chưa hợp lý, với mục đích lớn nhất là nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

PGS.TS. Trần Công Luận - Hiệu trưởng phát biểu

Phát biểu khai mạc, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đánh giá cao sự tích cực trong hoạt động đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học Tây Đô cũng như những nỗ lực để cải tiến chất lượng của Nhà trường thông qua hoạt động đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Phó Giám đốc Tạ Thị Thu Hiền nhấn mạnh: kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng và cũng là dịp để Trường Đại học Tây Đô, các Khoa, các đơn vị rà soát tổng thể các hoạt động của các chương trình đào tạo nhằm hướng tới sự hoàn thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt hoặt động trong thời gian tới. Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài rất mong nhận được sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Nhà trường, của các Khoa, chương trình và đơn vị và cá nhân liên quan trong việc cung cấp thông tin, đặc biệt là cung cấp các minh chứng một cách trung thực, khách quan trong quá trình triển khai nhiệm vụ của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài tại Nhà trường. TS. Tạ Thị Thu Hiền cam kết Trung tâm và Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ thực hiện các hoạt động đánh giá khách quan, trung thực, công bằng, triển khai nhiệm vụ đúng quy định và quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN
phát biểu khai mạc

Cũng trong buổi khai mạc, lãnh đạo các đơn vị thực hiện các chương trình đào tạo: ngành Dược học, ngành Kế toán, ngành Tài chính – Ngân hàng và ngành Quản trị kinh doanh đã báo cáo tổng quan về 04 chương trình đào tạo được đánh giá.

Đại diện các Khoa báo cáo tại buổi khai mạc

Trong thời gian khảo sát chính thức tại Trường, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài sẽ triển khai các nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu các hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với các cán bộ đầu mối, tiến hành phỏng vấn các bên liên quan, thăm quan, kiểm tra cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo.

Đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô sẽ diễn ra tại Trường từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 02/12/2019.

Một số hình ảnh của buổi khai mạc:

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài