Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 20/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ thông tin, ngành Giáo dục tiểu học và ngành Kế toán) của Trường Đại học Hùng Vương.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn, TS. Trần Hữu Lượng - Thư ký, TS. Vũ Viết Bình – Thành viên thường trực và ThS. Nguyễn Hòa Huy - Giám sát viên; về phía Trường Đại học Hùng Vương có TS. Hoàng Công Kiên, Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá cùng các Thầy/Cô trong ban giám hiệu và lãnh đạo các Khoa Kĩ thuật công nghệ, Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non và Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh và các cán bộ đầu mối các mảng công tác, các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của các chương trình đào tạo và có những góp ý với Nhà trường về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Tại phiên họp toàn thể, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt về các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Hùng Vương.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Cũng tại phiên họp, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Hùng Vương, TS. Hoàng Công Kiên – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường đã giới thiệu quy trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung để bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn tại Trường.

TS. Hoàng Công Kiên – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương
phát biểu tại phiên khảo sát sơ bộ

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Trường Đại học Hùng Vương đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài và Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 13/01/2020, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo tại Nhà trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ:

GS.TSKH . Đặng Ứng Vận – Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN trao đổi tại buổi làm việc

  

   Tin bài liên quan: http://www.hvu.edu.vn/tin-tuc/tin-tuc-chung/1576837881-khao-sat-so-bo-phuc-vu-cong-tac-danh-gia-ngoai-03-chuong-trinh-dao-tao-cua-truong-dai-hoc-hung-vuong.hvu