Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày 05/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành Kế toán và ngành Quản lý đất đai) của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TSKH Đặng Ứng Vận - Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Thư ký; TS. Trần Hữu Lượng - Thành viên thường trực; ThS. Vũ Thị Mai Anh - Giám sát viên; về phía Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội có Ban Giám hiệu Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng Trường, Hội đồng Tự đánh giá CTĐT và lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là lãnh đạo các Khoa Môi trường, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Quản lý Đất đai và các cán bộ đầu mối các mảng công tác, các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của 03 chương trình đào tạo và có những góp ý với Nhà trường về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Tại phiên họp toàn thể, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt về các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Thay mặt Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận – Trưởng đoàn đã trao đổi về nguyên tắc đánh giá chương trình đào tạo và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn đã báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của 03 chương trình đào tạo. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

GS.TSKH Đặng Ứng Vận – Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN trao đổi tại buổi làm việc

TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn báo cáo tổng hợp tại buổi làm việc

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, PGS.TS Hoàng Anh Huy - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu quy trình tự đánh giá 03 chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường.

PGS.TS Hoàng Anh Huy – Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
phát biểu tại phiên khảo sát sơ bộ

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Lãnh đạo Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN và
Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 22/10/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ: