Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại Thương

Ngày 21/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Kinh tế quốc tế, ngành Tài chính Ngân hàng và ngành Luật) của Trường Đại học Ngoại Thương  

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN; NGND.GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Trưởng đoàn; TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký; PGS.TS. Bùi Duy Cam - Thành viên thường trực và ThS. Phạm Vương - Giám sát viên; về phía Trường Đại học Ngoại Thương có PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên trong ban giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị: Khoa Luật, Khoa Kinh tế Quốc Tế, Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Khoa Tài chính Ngân hàng và các cán bộ đầu mối các mảng công tác, các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của các chương trình đào tạo và có những góp ý với Nhà trường về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Tại phiên họp toàn thể, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt về các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Ngoại Thương.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Cũng tại phiên họp, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Ngoại Thương, PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu quy trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung để bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn tại Trường.

PGS.TS. Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương phát biểu tại phiên khảo sát sơ bộ

Tại Cơ sở Quảng Ninh, Đoàn đã làm việc với Lãnh đạo, các cán bộ hỗ trợ của cơ sở, thăm và quan sát các cơ sở vật chất của cơ sở và triển khai phỏng vấn một số nhóm đối tượng tại cơ sở Quảng Ninh. Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại Thương ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 10/01/2020 đến ngày 14/01/2020, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo tại Nhà trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ:

GS.TS . Nguyễn Hữu Đức - Trưởng Đoàn Chuyên gia ĐGN trao đổi tại buổi làm việc

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa - Thư ký Đoàn báo cáo tổng hợp tại buổi làm việc