Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tây Đô

Ngày 03/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Dược học, ngành Kế toán, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính ngân hàng) của Trường Đại học Tây Đô.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; GS.TSKH. Bành Tiến Long - Trưởng đoàn; PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó Trưởng đoàn; TS. Vũ Viết Bình - Thư ký; về phía Trường Đại học Tây Đô có PGS.TS. Trần Công Luận, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng Tự đánh giá và lãnh đạo các Khoa Dược- Điều dưỡng; Khoa Kế toán – Tài chính – Ngân hàng và Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và các cán bộ đầu mối các mảng công tác, các cá nhân liên quan khác theo yêu cầu của Nhà trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã kiểm tra sơ bộ minh chứng của các chương trình đào tạo và có những góp ý với Nhà trường về việc bổ sung và sắp xếp minh chứng chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức.

Tại phiên họp toàn thể, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và giới thiệu tóm tắt về các thành viên của Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN phát biểu

Cũng tại phiên họp, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình khảo sát cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài các chương trình đào tạo.

Đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Tây Đô, PGS.TS. Trần Công Luận - Hiệu trưởng Nhà trường đã giới thiệu quy trình tự đánh giá các chương trình đào tạo của Nhà trường, đồng thời cam kết sẽ tập trung để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Trường.

PGS.TS. Trần Công Luận – Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô phát biểu tại phiên khảo sát sơ bộ

Kết thúc phiên Khảo sát sơ bộ tại Trường, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Lãnh đạo Trường Đại học Tây Đô đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia ĐGN và
Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Đô ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 28/11/2019 đến ngày 02/11/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo này tại Nhà trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ:

GS.TSKH . Bành Tiến Long – Trưởng Đoàn chuyên gia ĐGN trao đổi tại buổi làm việc

PGS.TS. Phạm Văn Tuấn – Phó trưởng Đoàn báo cáo tổng hợp tại buổi làm việc