Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Ngoại giao

Ngày 16/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Học viện theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; NGND, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Phó Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn. Về phía Học viện Ngoại giao có PGS.TS. Nguyễn Vũ Tùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các thành viên trong Ban Giám đốc, các thành viên Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị và cá nhân liên quan trong Học viện.

Các đại biểu tham dự đợt khảo sát sơ bộ tại Học viện Ngoại giao

Trong đợt khảo sát sơ bộ, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc phụ trách đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn Chuyên gia Đánh giá giá ngoài.

TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD ĐHQGHN phát biểu

Tại đợt khảo sát sơ bộ, NGND, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn đã thay mặt Đoàn trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Học viện. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Học viện và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình làm việc cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài Học viện.

Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Học viện đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn, phòng phỏng vấn và một số khuôn viên của Học viện.  

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Giám đốc Học viện Ngoại giao đã ký Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và

Giám đốc Học viện Ngoại giao ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 03/01/2020 đến ngày 08/01/2020, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng tại Học viện.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra sơ bộ hồ sơ, minh chứng

https://dav.edu.vn/khao-sat-so-bo-danh-gia-chat-luong-giao-duc-tai-hoc-vien-ngoai-giao/