Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trong hai ngày 12-13/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ tại cơ sở chính và các Phân hiệu để đánh giá chất lượng giáo dục Nhà trường.

Tham dự đợt khảo sát sơ bộ sáng ngày 12/12/2019 tại Hà Nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN; NGND, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài; GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Phó Trưởng đoàn, TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn. Về phía Trường Đại học Nội vụ Hà Nội có PGS.TS. Nguyễn Bá Chiến - Hiệu trưởng Nhà trường, các thành viên trong Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng tự đánh giá và các đơn vị và cá nhân liên quan trong Trường.

Lãnh đạo Trung tâm và đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài cũng đã tham gia khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Quảng Nam chiều ngày 12/12/2019. Tham dự đợt khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Quảng Nam có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Hiệu trưởng Nhà trường Nguyễn Bá Chiến, Ban lãnh đạo và đại diện cán bộ tại Phân hiệu. Ngày 13/12/2019, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tham gia khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Hà Nội

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Quảng Nam

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Trong đợt khảo sát sơ bộ, thay mặt Lãnh đạo Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền- Phó Giám đốc phụ trách đã giới thiệu mục tiêu, nội dung đợt khảo sát sơ bộ và thành phần Đoàn Chuyên gia Đánh giá giá ngoài.

 TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD ĐHQGHN phát biểu

Tại đợt khảo sát sơ bộ, NGND, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Thư ký Đoàn đã thay mặt Đoàn trình bày báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá của Nhà trường. Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường và Trung tâm đã trao đổi và thống nhất các yêu cầu về hồ sơ minh chứng cần chuẩn bị, các đối tượng phỏng vấn, lịch trình làm việc cho đợt khảo sát chính thức và một số nội dung khác liên quan đến công tác hậu cần tổ chức đánh giá ngoài Nhà trường.

 NGND, GS.TSKH. Bành Tiến Long – Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài phát biểu

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa tiếp Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại Phân hiệu Quảng Nam

Trong đợt khảo sát sơ bộ, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Nhà trường đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức như phòng làm việc của Đoàn, phòng phỏng vấn và một số khuôn viên của Nhà trường tại Hà Nội. Tại hai Phân hiệu, Đoàn đã làm việc với Lãnh đạo, các cán bộ đầu mối của Phân hiệu, thăm và quan sát các cơ sở vật chất của Phân hiệu và triển khai phỏng vấn một số nhóm đối tượng tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Kết thúc phiên khảo sát sơ bộ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội đã ký Biên bản ghi nhớ hoàn thành khảo sát sơ bộ.

Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, Trưởng đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ký biên bản hoàn thành khảo sát sơ bộ

Từ ngày 25/12/2019 đến ngày 31/12/2019, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài sẽ tiến hành khảo sát chính thức đánh giá chất lượng tại Trường.

Một số hình ảnh đợt khảo sát sơ bộ:

Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài kiểm tra sơ bộ hồ sơ, minh chứng tại Hà Nội

 

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát cơ sở vật chất tại Phân hiệu Quảng Nam

 Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc tại Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh

Tin bài liên quan:…..

 http://truongnoivu.edu.vn/tin-tuc/9499/Khao-sat-so-bo-danh-gia-chat-luong-giao-duc-Truong-Dai-hoc-Noi-vu-Ha-Noi.aspx