Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới

Ngày 9 tháng 4 năm 2018 tại Phòng Hội thảo, Tòa nhà Sunhwa, ĐHQGHN, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã tổ chức Hội thảo “Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học: Bài học kinh nghiệm và những tiếp cận mới”.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm từ quá trình kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí), đồng thời giới thiệu quan điểm, cách tiếp cận và quy trình tự đánh giá, đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí). Với ý nghĩa đó, Hội thảo thu hút được sự tham dự của gần 150 đại biểu là các thành viên Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, học viên các khóa đào tạo kiểm định viên của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục. Ngoài ra, Hội thảo cũng đã thu hút được sự quan tâm tham dự của lãnh đạo các trường đại học  ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm phát biểu tại Hội thảo

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải phát biểu đề dẫn khai mạc Hội thảo và nhấn mạnh đến các vấn đề mà Hội thảo cần tập trung thảo luận, cụ thể: Một là, từ kinh nghiệm và kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học cần rút ra những bài học kinh nghiệm nào cho quản trị đại học Việt Nam; mối quan hệ nào giữa kiểm định chất lượng giáo dục với vấn đề tự chủ đại học trong lộ trình đảm bảo và nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục; Hai là, cần thống nhất các quan điểm tiếp cận Bộ tiêu chuẩn mới ban hành theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2018 của Bộ GD&ĐT, tiếp cận về các quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn này như thế nào cho đúng và phù hợp với đặc thù của giáo dục đại học Việt Nam trên yêu cầu chuẩn chất lượng của AUN-QA; Ba là, các giải pháp nào cần có để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học trong việc tạo dựng và gia tăng uy tín khu vực, quốc tế của đại học, quản trị đại học và công tác quản lý khác đối với cơ sở giáo dục đại học.

Với các vấn đề đó, Hội thảo đã được nghe GS.TS. Mai Trọng Nhuận báo cáo chuyên đề “Bài học nào cho quản trị đại học Việt Nam từ kết quả kiểm định chất lượng giáo dục?”, GS.TSKH. Đặng Ứng Vận báo cáo chuyên đề “Kiểm định chất lượng giáo dục và tự chủ đại học”. Cũng trong Hội thảo TS. Nguyễn Thị Thu Hương đã giới thiệu về quan điểm, cách tiếp cận xây dựng và đánh giá chất lượng, về quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài theo Thông tư 12/2017 của Bộ GD&ĐT. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài theo Bộ tiêu chuẩn cũ (10 tiêu chuẩn 61 tiêu chí) và các hoạt động cải tiến chất lượng hậu kiểm định, đồng thời nêu quan điểm về cách tiếp cận và lộ trình chuẩn bị cho tự đánh giá, đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn mới (25 tiêu chuẩn 111 tiêu chí).

Buổi Hội thảo đã thành công tốt đẹp. Hy vọng rằng, những nội dung cốt lõi được trình bày, những kinh nghiệm được chia sẻ trong Hội thảo sẽ giúp các cơ sở giáo dục có được những nhận thức đúng về ý nghĩa và hiệu quả của kiểm định chất lượng giáo dục; rút ra được những bài học kinh nghiệm cho quá trình quản trị, quản lý cơ sở giáo dục và chuẩn bị cho việc triển khai các hoạt động tự đánh giá, viết báo cáo tự đánh giá và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học theo bộ tiêu chuẩn mới.

Sau thành công của Hội thảo, Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN sẽ tiếp tục có những Hội thảo và những tư vấn, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nhằm thực hiện tốt hoạt động tự đánh giá và chuẩn bị cho kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội thảo: