Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày 26/01/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký ban hành Quyết định số 308/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hải,  phó giáo sư, tiến sĩ khoa học giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý: Chủ nhiệm  Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN (ĐHKHTN); Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Mô hình hóa môi trường - Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.

Tệp tin đính kèm: