Tập huấn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và giới thiệu Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng

Ngày 29/02/2020, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức buổi tập huấn cho các cán bộ và chuyên gia cốt cán của Trung tâm về đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đồng thời, giới thiệu Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 thay thế tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD của Cục Quản lý chất lượng.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Ngày 31/12/2019, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD về việc thay thế tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã tổ chức buổi tập huấn giới thiệu Công văn 1669 để cập nhật thông tin cho các chuyên gia, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho quá trình đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo, trong đó có chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học được sử dụng để đánh giá chất lượng cho cả chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tuy nhiên, đối với mỗi trình độ đào tạo đòi hỏi có những kĩ thuật đánh giá và quan điểm tiếp cận căn cứ đặc thù của trình độ đào tạo.

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã giới thiệu Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD và những nội dung được thay đổi, điều chỉnh so với tài liệu hướng dẫn đánh giá trong Công văn 769/QLCL-KĐCLGD để các chuyên gia đánh giá lưu ý trong quá trình triển khai đánh giá ngoài các chương trình đào tạo, trong đó có chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm trình bày tại buổi Tập huấn

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những vấn đề cần lưu ý khi đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, đặc biệt, có đối sánh với việc đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ đại học về các nội dung cần tập trung đánh giá và kĩ thuật đánh giá đối với từng tiêu chuẩn cụ thể. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi kĩ các kĩ thuật thu thập thông tin, kĩ thuật viết báo cáo đánh giá ngoài đối với đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

GS.TS. Mai Trọng Nhuận trình bày tại buổi Tập huấn

TS. Hoàng Thị Xuân Hoa trình bày tại buổi Tập huấn

Cập nhật thông tin  mới về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục và trao đổi, thảo luận các vấn đề chuyên môn để bồi dưỡng thường xuyên và nâng cao năng lực cho đội ngũ đánh giá viên, kiểm định viên là hoạt động luôn được Trung tâm KĐCLGD – ĐHQGHN quan tâm thực hiện.

sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno