Tập huấn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Từ ngày 11/9 đến ngày 13/9/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn đánh giá cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Gáo dục và Đào tạo.

Tham dự tập huấn, có các đại biểu là đại diện lãnh đạo Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng, lãnh đạo và kiểm định viên của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, lãnh đạo và cán bộ phụ trách về công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước; trong đó có 51 trường công lập và 23 trường ngoài công lập; phần lớn các trường này chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Ảnh chụp các đại biểu tham dự khóa tập huấn

Tới dự và chỉ đạo khóa tập huấn có PGS.TS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cùng tham dự và làm báo cáo viên khóa tập huấn có lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kiểm định chất lượng giáo dục - Cục Quản lý chất lượng, ngoài ra còn có các báo cáo viên tại khóa tập huấn là lãnh đạo của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục. Thay mặt Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, TS.Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm đã tham gia báo cáo tại khóa tập huấn.

PGS. Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn

Phát biểu chỉ đạo tại khóa tập huấn, Cục trưởng Mai Văn Trinh nhấn mạnh về tầm quan trọng, ý nghĩa to lớn của công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khối ASEAN, khi thị trường lao động trong khu vực ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt thì việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết thực, sống còn đối với mỗi cơ sở giáo dục đại học nói riêng và quốc gia Việt Nam nói chung. Để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, việc thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những giải pháp hữu hiệu mà các nước trên thế giới đã và đang thực hiện.

Cục trưởng Mai Văn Trinh cũng thông tin thêm về bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được xây dựng trên cơ sở bộ tiêu chuẩn của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA). Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí, được cấu trúc thành 4 lĩnh vực (Đảm bảo chất lượng về chiến lược, Đảm bảo chất lượng về hệ thống, Đảm bảo chất lượng về thực hiện chức năng và Kết quả hoạt động). Bộ tiêu chuẩn đảm bảo về tính khoa học, dựa trên nguyên tắc quản lý chất lượng tổng thể, được kiểm chứng qua thực tiễn áp dụng trong hệ thống các trường đại học ASEAN và phù hợp với bối cảnh Việt Nam cũng như phù hợp với xu hướng hội nhập quốc tế.

TS. Lê Mỹ Phong, Trưởng phòng KĐCLGD –

Cục QLCL báo cáo tại khóa tập huấn

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG Hà Nội trình bày báo cáo

Tại khóa tập huấn, các báo cáo viên đã trình bày 11 chuyên đề, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học. Ngoài phần lý thuyết, học viên tham dự khóa tập huấn còn thực hiện các bài tập thực hành liên quan đến viết Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin minh chứng và viết Phiếu đánh giá tiêu chí.

Kết thúc khóa tập huấn, học viên được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hiện tự đánh giá cơ sở giáo dục, có chung nhận thức về mục đích và quyết tâm thực hiện công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, tính tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học ngày càng cao. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm chính đối với vấn đề chất lượng; việc đảm bảo chất lượng nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục với cộng đồng, đòi hỏi sự tham gia, cộng tác của tất cả các cán bộ quản lý, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, sinh viên và các bên liên quan khác trong và ngoài nhà trường. Kiểm định chất lượng giáo dục góp phần giúp cho các cơ sở giáo dục đại học cải tiến và nâng cao chất lượng một cách bền vững, từng bước hình thành và phát triển văn hóa chất lượng; giúp cho các trường khẳng định thương hiệu, uy tín cũng như chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng trước các bên liên quan và toàn xã hội./.

Một số hình ảnh về khóa tập huấn

TS. Nguyễn Quốc Chính, Phó GĐ phụ trách Trung tâm KĐCLGD – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đang hướng dẫn nhóm thực hành

PGS.TS. Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD – Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam đang hướng dẫn nhóm thực hành

PGS.TS Mai Văn Chung, Phó GĐ Trung tâm KĐCLGD – Trường ĐH Vinh đang hướng dẫn nhóm thực hành PGS.TS. Nguyễn Quang Giao, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm KĐCLGD – ĐH Đà Nẵng đang hướng dẫn nhóm thực hành

 

 

Nguồn: Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo