Tập huấn nâng cao năng lực cho chuyên gia đánh giá

Ngày 09/10/2019, tại Hà Nội, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học quốc gia Hà Nội (Trung tâm) đã tổ chức buổi tập huấn về thẩm định báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo. Đây là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho các chuyên gia đánh giá của Trung tâm.

Tham dự tập huấn có Ban Lãnh đạo Trung tâm, các chuyên gia đánh giá đang làm việc tại Trung tâm, các cộng tác viên và các cán bộ của Trung tâm.

Thẩm định báo cáo tự đánh giá là bước đầu tiên trong quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo, để thực hiện tốt việc nhận xét báo cáo tự đánh giá, chuyên gia thẩm định cần hiểu rõ các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo về quan điểm tiếp cận các bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017) và chương trình đào tạo (Thông tư 04/2016/TT-BDTĐT ngày 14/3/2016) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về quy trình, phương pháp, những vấn đề cần lưu ý cũng như chia sẻ kinh nghiệm khi thẩm định chuyên môn và thẩm định kĩ thuật báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

Tập huấn về thẩm định báo cáo tự đánh giá là hoạt động ý nghĩa, thiết thực giúp trang bị những kĩ năng thiết yếu trong việc triển khai kiểm định chất lượng giáo dục, đồng thời góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho các chuyên gia đánh giá, các cán bộ của Trung tâm.

Một số hình ảnh buổi tập huấn