Tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và khu vực” cho Đại học Sư phạm Hà Nội

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 23-24/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức tập huấn “Nâng cao năng lực quản trị đại học đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trong nước và khu vực” cho 35 cán bộ quản lý, cán bộ chuyên trách công tác đảm bảo chất lượng và giảng viên của trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tới dự và phát biểu khai mạc khóa tập huấn có GS. TS. Nguyễn Văn Minh – Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội; GS. TS. Nguyễn Quý Thanh – Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục (Báo cáo viên), TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và các học viên tham dự khóa tập huấn.

GS. TS. Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Hà Nội phát biểu khai mạc

GS. TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN phát biểu

Mục tiêu của Hội thảo tập huấn là nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và hỗ trợ triển khai các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và cải tiến chất lượng sau đánh giá đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong nước và khu vực, qua đó từng bước thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Nhà nước về kiểm định chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục. Với các mục tiêu đó, Hội thảo tập huấn tập trung vào các vấn đề cốt lõi về quản trị chất lượng tổng thể; quản trị đại học; xây dựng chiến lược phát triển cơ sở giáo dục đại học; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong và đảm bảo chất lượng bên ngoài, đổi mới xây dựng chuẩn đầu ra và phá triển chương trình dạy học,…

Ngoài nội dung lý thuyết, học viên sẽ tham gia thực hành nhằm đảm bảo sau khi kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ có những kiến thức lý thuyết cơ bản trong việc phát triển chương trình đào tạo, quy trình xây dựng chuẩn đầu ra,… để có thể áp dụng trong thực tiễn triển khai tại nhà trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Hội thảo lần này là một phần trong chuỗi các hoạt động có tính chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm nâng cao năng lực trong xu thế hội nhập quốc tế về giáo dục đại học và cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Theo kế hoạch, Hội thảo sẽ tiếp tục được tổ chức trong năm 2020 với quy mô lớn hơn nhằm nâng cao năng lực quản trị đại học và xây dựng văn hóa chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác đào tạo giáo viên trong thời kỳ mới.

Một số hình ảnh của Hội thảo tập huấn: