Tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho các nhà trường quân đội

Trong thời gian 2 ngày, từ ngày 03-04/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Cục Nhà trường – Bộ Tổng tham mưu tổ chức tập huấn “Xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo” cho các nhà trường Quân đội.

Tham dự khóa tập huấn gồm 55 học viên là cán bộ quản lý của Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu, cán bộ quản lý công tác đảm bảo chất lượng và quản lý chuyên môn thuộc 22 nhà trường quân đội.

Tới dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc khóa tập huấn có Thiếu tướng, TS. Trần Ngọc Thanh, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường - Bộ Tổng tham mưu; TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và các Giảng viên của khóa tập huấn.

Thiếu tướng, TS. Trần Ngọc Thanh,
Phó Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu phát biểu khai mạc

 

 

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm
Kiểm định chất lượng giáo dục phát biểu chỉ đạo

Xây dựng chuẩn đầu ra là một trong những khâu trọng yếu trong quá trình phát triển chương trình đào tạo của mỗi cơ sở giáo dục đại học nhằm đảm bảo sản phẩm đào tạo đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế về giáo dục đại học. Đối với các nhà trường quân đội, xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo nhằm đảm bảo sản phẩm đào tạo có kiến thức vừa Hồng vừa Chuyên, đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước, đảm bảo quốc phòng, an ninh là yêu cầu sống còn.

Nội dung của khóa tập huấn tập trung vào các vấn đề như: Quy trình thiết kế và phát triển chương trình dạy học dựa trên chuẩn đầu ra; Xây dựng mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của học phần; Xây dựng ma trận học phần và lộ trình phát triển chuẩn đầu ra chương trình đào tạo, ma trận liên kết với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Thiết kế phương pháp giảng dạy, học tập theo chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo; Thiết kế ma trận câu hỏi thi, kiểm tra đánh giá, rubric đánh giá dựa trên chuẩn đầu ra,… Ngoài nội dung lý thuyết, học viên sẽ tham gia thực hành nhằm đảm bảo sau khi kết thúc khóa tập huấn, học viên sẽ có những kiến thức lý thuyết cơ bản trong việc phát triển chương trình đào tạo, quy trình xây dựng chuẩn đầu ra,… để có thể áp dụng trong thực tiễn triển khai tại các nhà trường.

Các đại biểu tham dự tập huấn

Một số hình ảnh của Hội thảo tập huấn: