Tọa đàm “Một số vấn đề về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

Để kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng ngày 08/11/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Tọa đàm “Một số vấn đề về đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo” và tri ân các thầy cô giáo, các chuyên gia giáo dục là các cộng tác viên tích cực của Trung tâm.

Tham dự buổi tọa đàm có đại diện Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT (TS. Vương Thị Minh Châu); lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN (TS. Tạ Thị Thu Hiền), Cố vấn của Trung tâm (GS.TS. Nguyễn Quý Thanh); các thầy cô thành viên Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm và 68 đại biểu là các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục, các nhà giáo, nhà khoa học uy tín đã và đang cộng tác với Trung tâm.

                  TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN báo cáo đề dẫn

Phát biểu đề dẫn Tọa đàm, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm nhấn mạnh vai trò của KĐCLGD trong việc chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, năng lực hệ thống giáo dục đại học, vì vậy, việc đẩy mạnh hoạt động KĐCLGD là phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Triển khai các hoạt động KĐCLGD, Bộ GDĐT đã ban hành nhiều văn bản Quy phạm pháp luật, các Hướng dẫn, Kế hoạch để triển khai công tác KĐCLGD trong đó có bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học mới (kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT) thay thế cho bộ tiêu chuẩn cũ (ban hành theo Quyết định 65/2007/QĐ-BGDĐT). Đây là một bước thay đổi lớn trong chủ trương của Bộ GDĐT tiếp cận theo quan điểm chất lượng của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA). Kế thừa các kinh nghiệm triển khai đánh giá cho 53 cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn cũ (gồm 10 tiêu chuẩn với 61 tiêu chí) và thực tiễn triển khai đánh giá chất lượng trường đại học đầu tiên theo bộ tiêu chuẩn mới (gồm 25 tiêu chuẩn với 111 tiêu chí) của Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, trong bài phát biểu đề dẫn, TS. Tạ Thị Thu Hiền nêu những vấn đề gặp phải để các đại biểu tham dự tọa đàm thảo luận, thống nhất, trong đó tập trung vào nội dung về các quan điểm tiếp cận bộ tiêu chuẩn mới trong đánh giá về quản trị chiến lược trường đại học và chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. TS. Tạ Thị Thu Hiền bày tỏ mong muốn các đại biểu tham dự Tọa đàm chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học hoặc các thực hành tốt từ kinh nghiệm khu vực, quốc tế để giúp tổ chức tốt hơn hoạt động đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đồng thời có thể đưa ra các khuyến nghị hữu ích đối với các cơ sở giáo dục được đánh giá, các tổ chức KĐCLGD và Bộ GDĐT trong quá trình triển khai KĐCLGD trong giai đoạn tiếp theo.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe báo cáo “Quan điểm đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017 và các vấn đề thực tiễn khi đánh giá về chiến lược và hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục đại học” của GS.TS. Mai Trọng Nhuận; báo cáo “Các vấn đề thực tiễn khi đánh giá về các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của cơ sở giáo dục đại học” của GS.TSKH. Đặng Ứng Vận và báo cáo “Chia sẻ kinh nghiệm triển khai đánh giá ngoài Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN theo tiêu chuẩn của AUN-QA” của TS. Nghiêm Xuân Huy.

Các vấn đề được đặt ra trong báo cáo đề dẫn của Phó Giám đốc Trung tâm cũng như của các báo cáo viên tại Tọa đàm đã nhận được sự quan tâm trao đổi, thảo luận sôi nổi của các chuyên gia, các nhà quản lý giáo dục tham dự. Ngoài ra, một số các vấn đề được các đại biểu quan tâm là làm thế nào để vừa đáp ứng được các yêu cầu đánh giá theo hướng dẫn của Bộ GDĐT, vừa tiếp cận được theo quan điểm của bộ tiêu chuẩn trong lúc vẫn chưa có sự sẵn sàng và mức độ đáp ứng yêu cầu của cơ sở giáo dục đại học trong tự đánh giá.  

Kết thúc Tọa đàm, các đại biểu đánh giá cao sáng kiến tổ chức Tọa đàm của Trung tâm và nội dung các vấn đề được đặt ra trong buổi Tọa đàm. Các đại biểu cũng thể hiện mong muốn Trung tâm tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự với các vấn đề mới liên quan đến bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 12/2017 nói riêng và hoạt động KĐCLGD nói chung, để truyền thông rộng rãi hơn về những hiệu quả của công tác KĐCLGD đối với việc vận hành và phát triển hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Một số hình ảnh của buổi Tọa đàm: