Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tham dự Phiên họp của các thành viên trong Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục trong ASEAN (AQAN) năm 2018 và Hội thảo “Công nghiệp 4.0 trong giáo dục đại học”

Từ ngày 27-28 tháng 9 năm 2018, tại Penang, Malaysia đại diện của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN gồm TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm và TS. Nguyễn Thị Thu Hương, Thư ký Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm đã tham dự Phiên họp của các thành viên trong Mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục trong ASEAN (ASEAN Quality Assurance Network - AQAN) và Hội thảo “Industry 4.0 in Higher Education” (Công nghiệp 4.0 trong giáo dục đại học).

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, lãnh đạo của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN đã tham dự Hội thảo Industry 4.0 in Higher Education” (Công nghiệp 4.0 trong giáo dục đại học). Hội thảo đã thu hút được sự tham dự đông đảo của gần 1.000 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các cơ sở giáo dục đại học, các chuyên gia về giáo dục, về đảm bảo chất lượng giáo dục của các quốc gia trong ASEAN.

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các chuyên gia của ASEAN trình bày chuyên đề, đã trao đổi, thảo luận về ba vấn đề lớn, cụ thể “Công nghiệp 4.0: Sự thách thức của giáo dục đại học”, “Công nghiệp 4.0: Các thực hành tốt trong đảm bảo chất lượng giáo dục đại học” và “Công nghiệp 4.0: Tác động và cách thức triển khai đối với tiến trình đảm bảo chất lượng, khung đảm bảo chất lượng, thị trường lao động và trách nhiệm của người học”.

Tiếp theo, ngày 28 tháng 9 năm 2018, lãnh đạo của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN tiếp tục tham dự Hội nghị bàn tròn năm 2018 của AQAN. Tham dự Hội nghị bàn tròn của AQAN năm nay có Ban điều hành của AQAN, 13 đại diện các thành viên chính thức (là các cơ quan quản lý về giáo dục đại học, quản lý chất lượng giáo dục của 10 quốc gia trong ASEAN như Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao, Malaysia, Myanmar, Philippine, Singapore, Thai land, Vietnam), 01 đơn vị quản lý giáo dục đại học (OHEC, Thailand) và 02 tổ chức KĐCL (PAASCU, Philippine và FAA, Malaysia)6 đại diện các thành viên liên kết của AQAN (AUN-QA, SEAMEO RETRAC Vietnam, AACCUP, PTC, PACUCOA và VNU-CEA). Ngoài ra, Hội nghị còn có sự tham dự của thành viên danh dự (SEAMEO RIHED, Thailand) và đại diện của Dự án SHARE về giáo dục ASEAN.

Tại Hội nghị bàn tròn các đại biểu đã được nghe các báo cáo về các hoạt động của AQAN năm 2017-2018, các kết quả áp dụng Khung trình độ ASEAN, các hoạt động của Dự án SHARE trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục và kế hoạch sắp tới, bàn về các vấn đề Hội nghị bàn tròn và Diễn đàn của ASEAN Young Quality Assurance Officers (AYQAO), về kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học và Hội nghị bàn tròn của AQAN năm 2019 và hoàn thiện Chiến lược phát triển AQAN. Hội nghị cũng bàn thảo các kế hoạch hợp tác mới với APQN và với Chương trình hợp tác hướng tới cải tiến chất lượng và định hướng thị trường của giáo dục và đào tạo nghề nghiệp (Regional Cooperation Program to improve the quality and labour market orientation of technical vocational education and training - RECOTVET), thành lập Ủy ban hỗ trợ kỹ thuật và cơ cấu lại Thư ký đoàn chủ tịch và Ban thẩm định của AQAN.

Ngoài ra, bên lề Hội thảo và Hội nghị bàn tròn của AQAN, lãnh đạo Trung tâm cũng KĐCLGD-ĐHQGHN cũng đã trao đổi, bàn thảo về một số cơ hội hỗ trợ của AQAN với Đoàn Chủ tịch của AQAN và về nội dung hợp tác cụ thể sắp tới với các tổ chức KĐCL của Malaysia (Finance Accreditation Agency - FAA) và Philippine (Philippine Accrediting Association of Schools, Colleges and Universities - PAASCU).

Dưới đây là một số hình ảnh tham dự Hội thảo và Hội nghị bàn tròn của AQAN năm 2018 của lãnh đạo Trung tâm:

Từ tháng 9 năm 2016, Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN là thành viên đầu tiên của Việt Nam được chính thức trở thành thành viên liên kết của AQAN. AQAN có sứ mạng khuyến khích và chia sẻ những thực tiễn đảm bảo chất lượng điển hình trong khu vực Đông Nam Á, hợp tác tăng cường năng lực đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực, chia sẻ thông tin về giáo dục đại học và tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận văn bằng và phát triển mạng lưới đảm bảo chất lượng trong toàn khu vực ASEAN.