Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ XI

Ngày 07/9/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức Phiên họp lần thứ XI của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho các cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo đã hoàn thành quy trình đánh giá ngoài.

Tham dự phiên họp có Ban Lãnh đạo Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, các thành viên Hội đồng KĐCLGD, đại diện các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và đại diện các cơ sở giáo dục đại học được thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.

Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thay mặt Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN, TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách đã công bố Quyết định thành lập Hội đồng KĐCLGD (Quyết định số 308/QĐ-KĐCL ngày 16/8/2019), giới thiệu các thành viên Hội đồng và đề nghị các thành viên trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng về phương pháp, cách thức thẩm định kết quả đánh giá và nhấn mạnh nguyên tắc xem xét, thẩm định dựa trên minh chứng và đánh giá tính xác thực về những nhận định, kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đối với các tiêu chí, tiêu chuẩn.  

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu

Tại Phiên họp, Hội đồng KĐCLGD đã thực hiện quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 26 chương trình đào tạo (03 chương trình của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế; 03 chương trình của Trường Đại học Đồng Tháp; 07 chương trình của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên; 03 chương trình của Trường Đại học Thủy lợi; 02 chương trình của Trường Đại học Hồng Đức; 04 chương trình của Trường Đại học Mỏ - Địa chất; 04 chương trình của Trường Đại học Nam Cần Thơ) và 01 cơ sở giáo dục đại học (Trường Đại học Phan Thiết). Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo các Trường báo cáo về cơ sở giáo dục và các chương trình đào tạo, đại diện các Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài báo cáo về kết quả đánh giá ngoài, đại diện Tiểu ban Chuyên môn báo cáo kết quả thẩm định, Hội đồng đã có các phiên chất vấn Lãnh đạo các Trường và chất vấn, trao đổi với các Đoàn đánh giá ngoài để làm rõ thêm những nội dung liên quan đến hoạt động của Trường và chương trình đào tạo.

Trên cơ sở nghiên cứu Hồ sơ thẩm định và các nội dung trao đổi thêm tại Phiên họp, Hội đồng đã thảo luận về những kiến nghị đối với Nhà trường để khắc phục tồn tại, tiếp tục cải tiến chất lượng và tiến hành bỏ phiếu kín để thông qua Nghị quyết về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học và chương trình đào tạo theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trung tâm.

Ngay sau Phiên họp, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các thủ tục để thực hiện quy trình công nhận chất lượng giáo dục cho cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo này theo quy định.

Một số hình ảnh Phiên họp XI của Hội đồng