Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Đô

Ngày 18/4/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Đô trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Đô.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội có PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm, ThS. Phạm Vương - Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức; về phía Trường Đại học Tây Đô có: TS. Nguyễn Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, PGS.TS. Võ Khắc Thường – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Hiệu trường Nhà trường, các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo các Khoa, Phòng, Viện, Trung tâm và toàn thể cán bộ, viên chức, lao động, đại diện sinh viên các lớp, học viên cao học, …

ThS. Phạm Vương, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức công bố quyết định cấp giấy chứng nhận cho Trường Đại học Tây Đô

Thực hiện đúng quy trình kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, quá trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chặt chẽ của Hội đồng KĐCLGD của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN, Trường Đại học Tây Đô đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Trung tâm chúc mừng Trường Đại học Tây Đô đã được nhận Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN. Giám đốc khẳng định: trong những vừa năm qua, kiểm định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ quan trọng, là giải pháp hữu hiệu để cải tiến chất lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục. Trường Đại học Tây Đô đã tích cực, chủ động tiến hành tự đánh giá chất lượng giáo dục một cách nghiêm túc. Quy trình đánh giá đảm bảo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với sự đánh giá chặt chẽ, khách quan và chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài.

PGS.TS. Võ Khắc Thường – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, TPGS.TS. Võ Khắc Thường - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã cảm ơn Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đánh giá toàn diện Nhà trường với quy trình và phương pháp hiện đại, khách quan. PGS.TS. Võ Khắc Thường nhấn mạnh: Trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, khuyến nghị của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Nhà trường đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và triển khai nhiều giải pháp khắc phục những hạn chế, nhằm mục tiêu giữ vững chất lượng đào tạo, hướng đến chuẩn quốc tế. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã khẳng định thêm một lần nữa uy tín và chất lượng đào tạo Trường Đại học Tây Đô đối với xã hội.

PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN trao Giấy chứng nhận cho Trường Đại học Tây Đô

Kiểm định chất lượng giáo dục là hoạt động quan trọng, được coi là giải pháp hiệu quả để cải tiến chất lượng hoạt động của cơ sở giáo dục một cách sâu rộng và thực chất nhất. Vì vậy, các thành viên được lựa chọn tham gia các đoàn đánh giá ngoài đều là những người có kinh nghiệm sâu sắc trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý giáo dục đại học, có chứng nhận đào tạo kiểm định viên và/hoặc thẻ kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục. Việc triển khai thành công hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Tây Đô một lần nữa khẳng định tính tiên phong và uy tín của Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN trong hoạt động kiểm định chất lượng, tạo ảnh hưởng tốt đối với hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng giáo dục nói riêng và ngành giáo dục đại học nói chung, đồng thời góp phần tạo dựng niềm tin của xã hội đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục.