Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2017

Ngày 28/12/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công chức viên chức và tổng kết năm 2017.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN; GS.TS. Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, nguyên Giám đốc Trung tâm; đại diện lãnh đạo một số ban chức năng ĐHQGHN; về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách đã báo cáo về một số kết quả đạt được trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018. Về công tác đào tạo nhân lực kiểm định viên, tính đến tháng 12 năm 2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN với tư cách là đầu mối tổ chức chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp đã triển khai được 19 khóa đào tạo với tổng số học viên tham dự là 722 người, trong đó có 679 người đã được cấp chứng chỉ; trong số những người được cấp thẻ kiểm định viên của cả nước, có 257 người do ĐHQGHN đào tạo. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm hiện đang là đơn vị đi đầu trong cả nước, với việc hoàn thành thẩm định 52 báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, 5 báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo bậc đại học; hoàn thành đánh giá ngoài cho 42 trường đại học, 01 trường cao đẳng và 05 chương tình đào tạo và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho 26 trường đại học, 01 trường cao đẳng và 05 chương tình đào tạo. Ngoài ra, Trung tâm đã hỗ trợ tích cực cho Cục Quản lý chất lượng trong việc xây dựng và góp ý các văn bản phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục, v.v.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả mà tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Trung tâm đã có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là góp phần kiến tạo văn hóa chất lượng và diện mạo đại học hiện đại Việt Nam thông qua công tác kiểm định và tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục; hỗ trợ và thực thi những chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc chuyển nền giáo dục nước nhà theo hướng hội nhập, với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế. Phó Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động KĐCLGD; có đối sách quốc tế phù hợp, đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, tích cực tham gia hoạt động đánh giá quốc tế; có cơ chế giám sát phù hợp để tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm và của ĐHQGHN.

GS.TS. Nguyễn Quý Thanh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng, Trung tâm KĐCLGD, Nguyên Giám đốc Trung tâm, đã chúc mừng Trung tâm đạt được những thành tích xuất sắc trong năm 2017 và mong Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ; tăng cường cơ chế phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN. GS.TS. Nguyễn Quý Thanh, cũng đề nghị ĐHQGHN tiếp tục hỗ trợ, quan tâm bằng các cơ chế chính sách với Trung tâm để ổn định và phát triển tổ chức.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức trao bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2017

Phần cuối của Hội nghị, thay mặt ĐHQGHN, Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Đức đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2017.