Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHQGHN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018

Ngày 28/12/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2018.

Tham dự Hội nghị có GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Văn phòng, các ban chức năng ĐHQGHN; về phía Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách TTKĐCLGD - ĐHQGHN báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách đã báo cáo về một số kết quả đạt được trong năm 2018 và phương hướng hoạt động trong năm 2019. Về công tác đào tạo nhân lực kiểm định viên, trong năm 2018, Trung tâm làm đầu mối của ĐHQGHN đã tổ chức đào tạo được 06 khóa đào tạo (từ Khóa 20 đến Khóa 25), có 03 khóa tổ chức ở Hà Nội, 01 Khóa tổ chức tại Đại học Huế, 01 Khóa tổ chức tại Trường Sĩ quan Pháo binh cho Bộ Quốc phòng và 01 Khóa tổ chức tại Hà Nội cho Bộ Công an với sự đồng ý của Cục Quản lý chất lượng (Công văn số 1073/QLCL-KĐCLGD ngày 21/05/2018 và công văn số 1422/QLCL-KĐCLGD ngày 27/6/2018). Đối với 6 khóa học do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức năm 2018 có tổng số 235 người tham dự, trong đó có 232 người đã được Giám đốc ĐHQGHN cấp chứng chỉ hoàn thành CTĐT, trong đó: tỉ lệ học viên là Giáo sư, Phó giáo sư: 17,87%; Tiến sĩ: 57,87%; Thạc sĩ: 42,55%. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đến hết tháng 12/2018, Trung tâm đã nhận đăng ký đánh giá ngoài của tổng số 74 trường ĐH, 10 trường cao đẳng và 60 CTĐT trình độ ĐH. Trung tâm đã hoàn thành thẩm định được 59 báo cáo tự đánh giá CSGD và 10 báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ ĐH. Trung tâm đã hoàn thành đánh giá ngoài cho 53 trường ĐH, 02 trường cao đẳng và 10 CTĐT trình độ ĐH; trong đó 50 trường ĐH, 02 trường cao đẳng và 05 CTĐT đã được cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD. Năm 2018, Trung tâm đã tổ chức được 02 phiên họp của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 25 cơ sở giáo dục. Cho đến nay, các kết quả đánh giá chất lượng đối với các CSGD, CTĐT do Trung tâm tổ chức đều nhận được đánh giá, phản hồi tích cực từ phía các đối tượng liên quan, từ chính các thành viên tham gia Đoàn, và từ phản hồi của xã hội. Kết quả đánh giá đã chứng minh sự đánh giá trung thực, khách quan, chính xác và chuyên nghiệp của Trung tâm, đã tạo được niềm tin của xã hội về kết quả đánh giá và về hiệu quả của hoạt động KĐCLGD đối với các CSGD, CTĐT. Trung tâm đã hỗ trợ tích cực cho Cục Quản lý chất lượng trong việc xây dựng và góp ý các văn bản phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục, v.v.

GS.TS. Nguyễn Hữu Đức - Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả mà tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm 2018 vừa qua. Trung tâm đã có nhiều đóng góp cho xã hội, đặc biệt là góp phần kiến tạo văn hóa chất lượng và diện mạo đại học hiện đại Việt Nam thông qua công tác kiểm định và tư vấn nâng cao chất lượng giáo dục; hỗ trợ và thực thi những chủ trương, chính sách lớn của Nhà nước và Bộ Giáo dục & Đào tạo trong việc chuyển nền giáo dục nước nhà theo hướng hội nhập, với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực quốc gia, khu vực và quốc tế. Phó Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động KĐCLGD; cần tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực KĐCLGD, đồng thời đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế, tích cực tham gia hoạt động đánh giá quốc tế; có cơ chế giám sát phù hợp để tiếp tục phát huy thế mạnh của mình, đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm và của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức trao bằng khen của Giám đốc ĐHQGHN cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018

Phó Giám đốc phụ trách TTKĐCLGD - ĐHQGHN Tạ Thị Thu Hiền trao bằng khen danh hiệu cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2018

Phần cuối của Hội nghị, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức và Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2018.

Một số hình ảnh đẹp của hội nghị: