Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2019

Ngày 02/01/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Hội nghị công chức, viên chức và tổng kết năm 2019.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN; đại diện lãnh đạo Văn phòng, Công đoàn, các ban chức năng ĐHQGHN; về phía Trung tâm KĐCLGD - Đại học Quốc gia Hà Nội có TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc phụ trách, TS. Đinh Văn Toàn, Phó Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN.

TS. Tạ Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, thay mặt Trung tâm, TS. Tạ Thị Thu Hiền - Phó Giám đốc phụ trách đã báo cáo về một số kết quả đạt được trong năm 2019 và phương hướng hoạt động trong năm 2020. Về công tác đào tạo nhân lực kiểm định viên, trong năm 2019, Trung tâm làm đầu mối của ĐHQGHN đã tổ chức đào tạo được 04 khóa đào tạo (từ Khóa 26 đến Khóa 29), trong đó có 01 Khóa tổ chức cho Bộ Công an. Kết quả phản hồi khi kết thúc các khóa học cho thấy, hơn 90% người học có mức độ hài lòng và hài lòng cao về CTĐT. Về công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đến hết tháng 12/2019, Trung tâm đã nhận đăng ký đánh giá ngoài của tổng số 80 trường ĐH, 11 trường cao đẳng và 64 CTĐT trình độ ĐH; trong đó 54 trường ĐH, 02 trường cao đẳng sư phạm và 36 CTĐT đã được cấp Giấy chứng nhận KĐCLGD. Năm 2019, Trung tâm đã tổ chức được 02 phiên họp của Hội đồng KĐCLGD để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục cho 02 cơ sở giáo dục và 31 CTĐT trình độ đại học. Cho đến nay, các kết quả đánh giá chất lượng đối với các CSGD, CTĐT do Trung tâm tổ chức đều nhận được đánh giá, phản hồi tích cực từ phía các đối tượng liên quan, từ chính các thành viên tham gia Đoàn, và từ phản hồi của xã hội. Kết quả đánh giá đã chứng minh sự đánh giá trung thực, khách quan, chính xác và chuyên nghiệp của Trung tâm, đã tạo được niềm tin của xã hội về kết quả đánh giá và về hiệu quả của hoạt động KĐCLGD đối với các CSGD, CTĐT. Về hợp tác trong nước và quốc tế, từ tháng 3/2019, Trung tâm đã trở thành thành viên chính thức của Mạng lưới các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế (INQAAHE) và được bầu làm thành viên thường trực Mạng lưới các cán bộ trẻ Tổ chức Đảm bảo chất lượng giáo dục ASEAN (AYQON) v.v..

PGS. TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc ĐHQGHN đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả mà tập thể cán bộ viên chức của Trung tâm đã đạt được trong năm 2019 vừa qua. Với tinh thần đoàn kết nội bộ, Trung tâm đã bám sát và hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2019. Phó Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo, trong thời gian tới, Trung tâm cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các hoạt động KĐCLGD, đào tạo kiểm định viên, đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu của Trung tâm và của ĐHQGHN.

Phó Giám đốc phụ trách TTKĐCLGD Tạ Thị Thu Hiền và Phó Giám đốc Đinh Văn Toàn trao bằng khen danh hiệu cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong năm 2019

Phần cuối của Hội nghị, Ban Giám đốc Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN đã trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm 2019.

Một số hình ảnh đẹp của hội nghị: