Tin tức sự kiện

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Hòa Bình

Sáng ngày 19/11/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Hòa Bình để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh

Sáng ngày 18/11/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Ngân hàng

Sáng ngày 10/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Ngân hàng tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là cơ sở giáo dục thứ 17 được Trung tâm cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Tọa đàm kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam “Bài học kinh nghiệm cho quản trị đại học từ tiếp cận quá trình kiểm định chất lượng giáo dục”

Sáng ngày 09/11/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức Tọa đàm “Bài học kinh nghiệm cho quản trị đại học từ tiếp cận quá trình kiểm định chất lượng giáo dục” nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 31/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đây là trường ĐH thành viên thứ 6 của Đại học Huế và trường ĐH thứ 36 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Lao động - Xã hội

Chiều ngày 30/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Lao động - Xã hội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Dược Hà Nội

Sáng ngày 30/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Dược Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Sáng ngày 27/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Luật Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 26/10/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Luật Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Luật Hà Nội. Đây là trường ĐH thứ 35 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ngày 24/10/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD – ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy trình đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện