Tin tức sự kiện

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Điện Lực

Ngày 09/02/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Điện Lực để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Trường Đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Sáng ngày 10/02/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức Nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Điện Lực

Ngày 09/02/2018, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ (KSSB) tại Trường Đại học Điện Lực để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính thức trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương Mại

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 26/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương Mại tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Thương Mại. Đây là cơ sở giáo dục thứ 47 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Quản lý Giáo dục

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 24/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Học viện Quản lý Giáo dục. Đây là cơ sở giáo dục thứ 46 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại

Sáng ngày 22/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Thương mại theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 21/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Đây là cơ sở giáo dục thứ 45 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Khai mạc đợt Khảo sát chính thức phục vụ Đánh giá ngoài Học viện Quản lý giáo dục

Sáng ngày 20/01/2018, Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Quản lý giáo dục tổ chức khai mạc Đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Học viện Quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

Sáng ngày 17/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Viện Đại học Mở Hà Nội

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, chiều ngày 16/1/2018, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Viện Đại Học Mở Hà Nội. Đây là cơ sở giáo dục thứ 44 trong số các cơ sở giáo dục do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện