Tin tức sự kiện

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 20/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường ĐH Kinh tế, Đại học Huế. Đây là trường ĐH thành viên thứ 5 của Đại học Huế và trường ĐH thứ 32 trong số các trường ĐH do Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN tổ chức đánh giá đã hoàn thành đánh giá ngoài.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Đồng Tháp

Sáng ngày 19/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức công bố và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Nhà trường. Đây là trường đại học đầu tiên thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long được Trung tâm KĐCLGD-ĐHQGHN cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Ngày 17/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Mỏ-Địa chất tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Mỏ-Địa chất theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

Ngày 16/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là cơ sở giáo dục thứ 5 thuộc Đại học Huế được Trung tâm tổ chức đánh giá chất lượng.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau 8 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 15/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài (ĐGN) Trường Đại học Lâm nghiệp.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội

Sáng ngày 12/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) phối hợp với Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội tổ chức công bố và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Nhà trường.

Khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lâm nghiệp

Ngày 08/9/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức Lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Lâm nghiệp theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Sau Học viện Nông nghiệp Việt Nam, đây là cơ sở giáo dục thứ 2 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Trung tâm tổ chức đánh giá chất lượng.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với đại diện Đại học Bang Arizona, Hoa Kỳ

Ngày 6/9/2017 tại Văn phòng Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN), Lãnh đạo Trung tâm đã có buổi làm việc với đại diện Đại học Bang Arizona (ASU), Hoa Kỳ.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Y Hà Nội

Chiều ngày 05/9 /2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức Lễ Công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Y Hà Nội.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hàng hải việt Nam

Sau 5 ngày khảo sát chính thức, sáng ngày 30/8/2017, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện