Tin tức sự kiện

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Sáng ngày 25/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học ban hành theo Th

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thương mại

Ngày 23/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thương mại tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Thủy lợi

Sáng ngày 26/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Thủy lợi tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno
sex geschichten - sex geschichten - sex stories - sex stories - sex geschichten - xnxx - sex geschichten - xnxx - porno - xhamster - xhamster - hd porno - sex geschichten - xvideos - sex videos - xvideos - brazzers - sex geschichten - pornhub - redtube - sex geschichten - sex stories - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - brazzers - brazzers - porno - porno - brazzers - youporn - brazzers - hd porno - sex geschichten - xhamster - xnxx - xvideos - youporn - porno - xhamster - xnxx - xnxx - sex geschichten - xnxx - xnxx - xvideos - youporn - pornos - xnxx - redtube - pornhub - xnxx - youporn - xhamster - youporn - redtube - youporn - redtube - xnxx - xhamster - pornhub - xnxx - pornhub - xnxx - pornhub - youporn - youporn - brazzers - redtube - pornhub - redtube - porno hd - xvideos - hd porno

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Ngoại Thương

Ngày 21/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Kinh tế quốc tế, ngành Tài chính Ngân hàng và ngành Luật) của Trường Đại học Ngoại Thương  

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo của Trường Đại học Hùng Vương

Ngày 20/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ thông tin, ngành Giáo dục tiểu học và ngành Kế toán) của Trường Đại học Hùng Vương.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Ngoại giao

Ngày 16/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Học viện Ngoại giao tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng Học viện theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Trong hai ngày 12-13/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tổ chức đợt khảo sát sơ bộ tại cơ sở chính và các Phân hiệu để đánh giá chất lượng giáo dục Nhà trường.

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Thủy lợi

Ngày 14/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng, ngành Kỹ thuật xây dựng, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kinh tế) của Trường Đại học Thủy lợi.

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô

Chiều ngày 02/12/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Đô tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Tây Đô

Sáng ngày 28/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Tây Đô tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện