Tin tức sự kiện

VNU – CEA: Phiên họp thứ nhất Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

Sáng 11/4/2014, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN đã họp phiên đầu tiên, nhằm thảo luận phương án kiện toàn nhân sự cho các tiểu ban của Hội đồng, đồng thời thảo luận các nội dung, kế hoạch, hướng hoạt động của Hội đồng trong thời gian tới.

ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ VIÊN CHO "ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỂ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC"

Đánh giá ngoài là một bước quan trọng trong quy trình kiểm định chất lượng. Báo cáo đánh giá ngoài là một trong những cơ sở để Hội đồng Quốc gia Kiểm định chất lượng giáo dục ra quyết định công nhận hoặc không công nhận trường đại học đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Kiểm định chất lượng giáo dục còn bị bỏ ngỏ

Đã có rất nhiều đánh giá thực trạng chất lượng giáo dục đại học (GDĐH) ở nước ta chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Mổ xẻ vấn đề, nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chất lượng giáo dục ở nước ta chưa cao là do thiếu một hệ thống đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) hoàn chỉnh và độc lập.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện