Tin tức sự kiện

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho ba chương trình đào tạo của Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế

Ngày 20/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức trao Giấy chứng nhận KĐCLGD cho ba chương trình đào tạo đại học chính quy của Nhà trường

Tọa đàm về Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm của Malaysia và thực tiễn ở Việt Nam

Sáng ngày 09/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức tọa đàm về chủ đề “Đảm bảo và Kiểm định chất lượng giáo dục: Kinh nghiệm của Malaysia và thực tiễn ở Việt Nam”.

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục chương trình đào tạo cho Trường Đại học Đồng Tháp

Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đối với chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, quá trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chặt chẽ của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN), ba chương trình đào tạo (Cử nhân Sư phạm Hóa học, Sư phạm Toán học và Giáo dục tiểu học trình độ đạ

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường Đại học Phan Thiết

Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đánh giá nghiêm túc, khách quan, chuyên nghiệp của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, quá trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng chặt chẽ của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN), Trường Đại học Phan Thiết đã được Trung tâm KĐCLGD - ĐHQGHN công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy ch

Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sáng ngày 5/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD - ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học của Nhà trường

Khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Tây Đô

Ngày 03/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ đánh giá chất lượng các chương trình đào tạo trình độ đại học (ngành Dược học, ngành Kế toán, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Tài chính ngân hàng) của Trường Đại học Tây Đô.

Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

Sáng ngày 01/11/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 03 chương trình đào tạo chính quy trình độ đại học

Bế mạc khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Thủ Dầu Một

Chiều ngày 29/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD) đã phối hợp với Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức bế

Trang

Đăng kí nhận RSS - Tin tức sự kiện